בית המדרש

  • מדורים
  • הרה"ג זלמן מלמד
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

אמונה במבחן

כשיש אמונה אין פחדים ואין דמיונות, במבט של אמונה המציאות נראית שונה לגמרי. הצרות נראות קטנות והיכולת להתגבר עליהם גדולה

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

יב כסלו תשס"ח
2 דק' קריאה
מו"ר הרב אברהם אלקנה שפירא זצ"ל ראש ישיבת מרכז הרב אמר פעם: "מאז שנפטר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל יש חולשה באמונה". על סילוקם של צדיקים נאמר (תהילים י"ב): "הושיעה ד' כי גמר חסיד כי פסו אמונים מבני אדם". לאמור, כאשר נסתלק צדיק וחסיד פסו אמונים. האמונה מתמעטת כי הצדיק שומר על חוסנה של האמונה וכאשר הוא מסתלק האמונה נחלשת. הרב צבי יהודה היה איש אמונה גדול והסתלקותו הותירה חלל גדול באמונה. כל המבוכה והחולשה בעמידה על שלמות הארץ נובעת מחולשה באמונה. כי אמונה גדולה בהקב"ה, אמונה בהבטחה האלוקית לתת לנו את הארץ, אמונה שהגיע עת לחננה, והאמונה שהקב"ה הוא שמוליכנו קוממיות לארצנו, היא היסוד לכוח לשמור על שלימות ארצנו. כשיש אמונה אין פחדים ואין דמיונות, במבט של אמונה המציאות נראית שונה לגמרי. הצרות נראות קטנות והיכולת להתגבר עליהם גדולה. יודעים אנו שכל הקשיים שאנו פוגשים בדרך גאולתנו הם על מנת שנפיק מהם הצלחות חדשות, "עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע" - מהצרה עצמה באה ישועה חדשה. הקשיים הם מבחן לדבקותנו בד' ובמצוותיו, וריבונו של עולם, הבוחן, הוא גם הנותן לנו את הכוחות להצליח במבחן, ואת הכוחות להדוף את כל הקשיים ולדחות דעות הנובעות מחולשות ופחדים.
רבי חנינא שהיה מאמין גדול והכריז וחי בהכרה שאין עוד מלבדו לא חשש מפני הכישופים של המכשפה (סנהדרין ס"ז). הוא אמר לה את יכולה לנסות, לא תצליחי כי - אין עוד מלבדו. לפי גודל האמונה כן גודל הכוח.
מצוות התורה הן עצות טובות כדברי הזוהר, תרי"ג עצות טובות נתן הקב"ה לישראל. הקב"ה מצוה אותנו במצות ישוב הארץ - זה לטובתנו, נשמור על שלמות הארץ בידינו - זה לטובתנו, התורה אסרה לתת חניה לנכרים בא"י - "לא תחונם" - זו עצה לטובתנו. אם שומרים על מצוה זו -זה לטובת עם ישראל . עצת ד' ניתנת למצבים של התלבטות, שיש קשיים עקב מציאות של נכרים בא"י, והתורה מייעצת - "לא תחונם". ואם לא שומעים לעצת התורה, זה לא יכול להיות לטובת ישראל. על כן עלינו לשמוע לצווי ועצת ד', וליישב את א"י כולה ולרשת אותה, "והורשתם אותה וישבתם בה".