בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • ישראל ויוון
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אסתר בת שמחה

נחשים ועקרבים

אם עם ישראל לא ימלא את לבבו בתכנים האלוקיים, שהם ורק הם נותנים לנו את החיים המאושרים והטובים בעולם, יהיו במקומם 'נחשים ועקרבים'

undefined

הרה"ג דוב ליאור

י"ט כסלו תשס"ח
2 דק' קריאה
יוסף הצדיק, השרוי לבדו במצרים, משמש לדורות סמל ודוגמא להישרדות עם ישראל בתוך טומאת ארץ העמים. כשם שיוסף החזיק מעמד בהיותו מנותק מבית אבא ושמר על תמימותו וצדקותו, כך בני יעקב הם וצאצאיהם לדורותיהם החזיקו מעמד ונשארו יהודים בתוך סביבה עוינת של גויי הארץ.
כשנתבונן קצת בעמקות בפרשתנו, נגלה שהתורה מפתחת רעיון זה. ולא לחינם נסמכה פרשה זו לימי החנוכה, כי בכך צפון לדורות מסר חינוכי חשוב ביותר.
כאשר התורה מתארת לנו את הבור שאליו הוכנס יוסף, היא אומרת "והבור ריק אין בו מים", דורשים חז"ל "מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו". הפסוק אומנם עוסק בתיאור המציאות, אולם הרעיון הטמון בו הוא גדול ונשגב. 'מים' בספרותינו הנבואית משמשים כמשל לתוכן החיים היהודים האמתיים, "אין מים אלא תורה", ואם מישהו חושב שאפשר להתנתק מתוכן חיי תורה ולהחליף אותה בתרבות אחרת, אומרת לנו תורתנו הקדושה: אם אין מים אז יש נחשים ועקרבים. אם עם ישראל לא ימלא את לבבו בתכנים האלוקיים, שהם ורק הם נותנים לנו את החיים המאושרים והטובים בעולם, יהיו במקומם 'נחשים ועקרבים', כלומר קלקול המידות והשחתתם, גילוי כל החולשות למיניהן ואובדן הצלם הישראלי הטבעי.
כך אירע בימי החנוכה. המתייוונים חשבו, שניתן להמיר את תורת ישאל בתורת יון, וסופם הוביל ל'נחשים ועקרבים'. וגם היום, לצערנו, יש שחושבים לטשטש את זהות עמינו וזהות מדינתנו ולדמותה למדינות שאר העמים. זו טעות נוראה, שאת פירותיה הבאושים אנו חשים כיום, כאשר, לצערנו, אנו שומעים על עליה באלימות בקרב בני הנוער וקריסת נורמות התנהגותיות בשלל תחומים.
בימי החנוכה הללו, נשאב בעזרת ה' עוז וחוסן נפשי מעוצמת הרוח של המכבים, שעמדו מול כל היוונים והמתייוונים, נתחזק בתורת ישראל, ונדע נאמנה שרק בדרך הזו נצליח לחזק את הנוער, ניתן צביון יהודי למדינתנו ונרומם את הרוח הלאומית לעמידה איתנה מול כל הקמים עלינו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il