בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • יסודות האמונה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב אברהם בן ציון ב"ר שבתי זצ"ל

10. ייחוד עם ישראל

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

טבת ה'תשס"ב
2 דק' קריאה 5 דק' האזנה
מיסודות האמונה לדעת ולהאמין שעם ישראל הוא עם סגולה. מיסודות האמונה לדעת כי עם ישראל עם נבדל ושונה ומיוחד במהותו מכל העמים אשר על פני האדמה.
ההבדל בין ישראל לעמים הוא לא רק בהשקפת עולמם, באמונתם, בתורתם. אלא הוא בטבעם, בעצם מציאותם, בטבע האלוקי הטבוע בהם, בנשמה האלוקית שבישראל. טבע זה אינו בר שינוי כלל, הוא טבוע בישראל בעצמותם, אי אפשר להסתלק ממנו ואי אפשר לרכוש אותו. המציאות הטבעית הזאת אינה תלויה בבחירה של האדם ובהחלטתו. ישראל לעולם נשאר ישראל. "ישראל שחטא, ישראל הוא".

יודע אני כי דברים אלו מעוררים התנגדות חריפה אצל כל מי שאינו מאמין בתורת ישראל, אבל אין מקום להסתיר ולהכחיש את ההכרה הזו, הכרה ששותפים לה כל אנשי האמונה. כל מי שמאמין בתורת ישראל מוכרח להאמין בבחירת ישראל, מוכרח להאמין שעם ישראל הוא עם סגולה. היסוד הזה ממלא את כל התורה כולה.

נאמר בתורה: "ויאמר ה' אל אברהם לך לך מארצך וממולדתך... אל הארץ אשר אראך", זהו הדיבור הראשון של ה' אל אברהם. התורה לא מזכירה מקודם שאברהם היה צדיק וירא ה', כמו שהתורה מזכירה אצל נח: "נח איש צדיק תמים היה בדורותיו", ואח"כ מתוך שהוא צדיק ה' מדבר איתו. אצל אברהם לא נזכר שהיה צדיק, כדי ללמדינו שהבחירה של ה' באברהם לא הייתה בגלל מעשיו, הבחירה הייתה בלתי תלויה במעשיו אלא בהחלטה אלוקית. וממילא, גם אם המעשים ישתנו, הבחירה לא תשתנה וכן לשון ברכת התורה: "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו". לא אומרים שנתן לנו את תורתו ובחר בנו בשל כך, אלא "בחר בנו מכל העמים" ומתוך כך "נתן לנו את תורתו". "אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו".

בודאי שיש קשר בין הסגולה והבחירה האלוקית בישראל ובין קיום התורה. אין להסתפק בעובדה של "אתה בחרתנו" אלא גם צריך לקיים את התורה ומצוותיה בכל השלמות, זה פשוט ומובן. מה שמצאנו צורך להדגיש הוא שישראל בטבעם, בנשמתם, הם עם סגולה ומעלתם כפולה, גם בעצם טבעם וגם בזה שקיבלו את התורה. שתי מעלות מחוברות ומאוחדות, ישראל ואורייתא חד הוא.
זהו ההסבר לשאלה, מדוע הקב"ה בורא העולם כולו, בורא כל האדם, נתן תורה דווקא לישראל ולא לעולם כולו. מדוע הקב"ה לא קורא לכל העולם להתיישר עפ"י התורה, הרי כל העולם הם ברואיו? והתשובה היא: אין מקום להשוואה, עם ישראל שונה ומיוחד ומה שמתאים לו, לא מתאים לעמים אחרים. התורה האלוקית מתאימה לעם האלוקי.
יודע אני שיסוד זה מעורר שאלות רבות: מה לדעת התורה תפקידם של שאר העמים? מה היחס שצריך להיות בין ישראל לעמים? שאלות שמטרידות ומעסיקות ודורשות פתרון. אך את היסוד הזה אשר הנחנו, ממנו אין לזוז, הוא מוסכם על כל אנשי האמונה בישראל. עם ישראל עם סגולה, ולשאלות המתעוררות מהנחה זו, יש תשובות ועוד חזון למועד.


את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il