בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • יסודות האמונה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב אברהם בן ציון ב"ר שבתי זצ"ל

11. על בריאת העולם ואמיתות סיפורי התורה

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

טבת ה'תשס"ב
2 דק' קריאה 4 דק' האזנה
אנחנו ממשיכים היום בברור יסודות האמונה עפ"י הכוזרי.
החבר אומר למלך כוזר: הידיעה שלנו על השתלשלות הדורות מאז אדם הראשון, מבוססת על נבואתו של משה רבנו ע"ה. הוא הסיר את הלוט מעל העבר בהודיעו איך הייתה בריאת העולם, וכיצד התייחסו האנשים שלפני המבול אל אדם הראשון, איך היה המבול, וכיצד התייחסו שבעים אומות אל שם, חם ויפת בני נח. איך נפרדו הלשונות ואיך התיישבו בני אדם וכיצד צצו המלכויות ונבנו הערים, ושנות העולם מאדם הראשון ועד הנה מה היו.

מלך כוזר התפלא ושאל: האומנם יש אצלכם מניין ברור מבריאת-העולם?
השיב החבר: אכן, יש לנו מניין ברור, ולמניין זה אנו מונים ואין מחלוקת בין היהודים בכל העולם על המניין הזה. המניין מוסכם על כל היהודים בעולם.
אמר החבר: כעת אנו מונים 4,500 שנה לבריאת העולם. [זה כמובן ידוע לכולם שזה התאריך העברי שגם היום אנו מונים בו, והיום אנו מונים 5752 לבריאת העולם ה' אלפים תשנ"ב.] פירוטם פורש לנו בתורה מימות אדם, שת ואנוש עד נח, ואחרי כן שם ועבר ומהם עד אברהם ויצחק ויעקב ועד משה רבנו עליו השלום.

הפירוט ההסטורי של הדורות הנמצא בתורה מחזק את הביטחון באמיתות העובדות, שהרי אי אפשר להמציא סיפור על העבר הלא רחוק ושיסכימו עליו המונים רבים בלא מחלוקת, אלא אם כן הדברים אכן אמיתיים, והרי חכמי ישראל אינם פתיים המאמינים לכל דבר בלא לחקור ולבדוק ולהשתכנע באמיתות הדברים.
אברהם אבינו בעצמו היה בן דור הפלגה, בו התפלגו הלשונות, ואולם הוא שמר על לשון עבר סבו, אשר על כן נקרא בשם "אברהם העברי". וכשבא משה 500 שנה אחריו, כבר הגיעו בני אדם לידיעות מדויקות על השמים ועל הארץ, ובדור כזה הופיע משה לפני פרעה ולפני חכמי מצרים, והנה גם חכמי בני ישראל שהסכימו לו בדקוהו וחקרוהו. זה לא היה כל כך פשוט לקבל שהאלוקים מדבר עם בשר ודם. עד אשר השמיעם הא-לוה את דבריו בעשרת הדברות, ואז נשלמה אמונתם. לא יעלה על הדעת שהם יקבלו את הסיפור שסיפר להם משה כי לפני 500 שנה היתה בעולם רק לשון עבר בלבד, וכי אומות אחדות מתייחסות אל יפת, ואומות אחדות אל שם ואחרות אל חם, אלא אם כן הסיפור אמיתי, כי 500 שנים זה זמן לא ארוך, ואפשר לבחון את הדברים.
העובדה שכל ישראל קיבלו את נבואת משה על כל העבר, מראה שהדברים היו מוכחים ולא מוטלים בספק.
אמנם אין אנו זקוקים לתימוכים מאחרים, אבל את אמיתות סיפורי התורה מאדם הראשון ועד משה ועד בכלל, קיבלו מאיתנו גם אומות רבות במזרח הקרוב ובמערב, כידוע.


את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il