בית המדרש

  • מדורים
  • הרה"ג זלמן מלמד
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

בעיתה או אחישנה?!

לסלק תבלול בעין אפשר ע"י תרופות ואז התהליך הוא איטי, לאט לאט מתמסמסת השכבה המכסה את העין, אך אפשר גם ע"י ניתוח ואז השינוי הוא בבת אחת.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

טבת תשס"ח
2 דק' קריאה
בעומק הלב של כל יהודי יש נשמה יהודית ששואפת אל אלוקיה, אלוקי ישראל.
יש נשמה שמחוברת אל כל נשמות בני ישראל מלאה אהבת ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל.
כדי שעם ישראל ישוב לתורה, כדי שהרחוקים מאמונה ישובו בתשובה, אין צורך בתהליך ארוך וממושך של חינוך שמיסד השקפת עולם של אמונה. אין זה בהכרח עניין של דורות רבים, כי אין צורך ליצור יש מאין, אין צורך לבנות אמונה, היא קיימת בכל עוצמתה בעמקי הנשמה של כל יהודי ויהודי, ומה שצריך לעשות הוא לסלק את המכסים שמסתירים את האמונה הפנימית, את הטבע היהודי. זה יכול להיעשות בבת אחת בזמן קצר ביותר, זה לא חייב להיות תהליך של דורות רבים. אומנם השינוי בישראל יכול להיות גם בדרך של תהליך הדרגתי ממושך אבל זה גם יכול להיות בבת אחת, זה כבר קרה בעבר ביציאת מצרים. עם ישראל היה במצרים מאתיים ועשר שנים, היה משועבד למצרים ומושפע מהם, ובני ישראל ירדו מבחינה רוחנית לתחתית המדרגה, הם ירדו למ"ט שערי טומאה, ולכאורה מבחינה חיצונית לא היה בינם לבין המצרים כל הבדל, הללו עובדי ע"ז והללו עובדי ע"ז. והנה ברגע אחד הם התעוררו מתרדמתם הרוחנית, יצאו מדעותיהם המשובשות ונעשו לעם מאמין בד'. וזאת מפני שבתוך תוכם יקדה נשמה טהורה מאמינה, ולכן היה די בהסרת הכיסוי והאמונה נתגלתה בכל עוצמתה.
היום לא מן הנמנע שתתרחש מהפכה רוחנית בישראל בתוך זמן קצר ביותר וכל בית ישראל ישובו אל ד' אלוקי ישראל. כי אש האמונה היום כאז בוערת בלב פנימה אש תמיד שאינה כבה לעולם. אומנם אפשר שהתהליך יהיה הדרגתי ולא פתאומי, ולאט לאט וביסודיות עם ישראל ישתחרר מהשפעת הגויים שהיתה בתוכם ויסיר מעליו את הבגדים הצואים, והאור הפנימי ילך ויתגלה קמעה קמעה כאור השחר ההולך ומאיר. אבל לא בלתי אפשרי שהתהליך יהיה מהפכני בזמן קצר אחרית כראשית כימי יציאת מצרים. כי מה שצריך לקרוא הוא התפקחות המעוורים, סילוק התבלול מהעין, ואז העין רואה את ד' בכל הופעתו הגדולה במציאות, לסלק תבלול בעין אפשר ע"י תרופות ואז התהליך הוא איטי, לאט לאט מתמסמסת השכבה המכסה את העין, אך אפשר גם ע"י ניתוח ואז השינוי הוא בבת אחת.
"הנני שולח מלאכי ופנה דרך לפני ופתאום יבואו אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בא אמר ד' צבאות".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il