בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • וארא
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

היחס לנסיגה בגאולה

נדע נאמנה שתהליך גאולת ישראל שהחל לפני עשרות שנים ילך ויתגבר ילך ויתחזק למרות העיכובים הזמניים.

undefined

הרה"ג דוב ליאור

כ"ו טבת תשס"ח
2 דק' קריאה
בתחילת הפרשה נאמר: " וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני ה'". פסוק זה תמוה, מפני שהפועל המציין שה' דיבר אל משה כתוב פעמיים "וידבר", "ויאמר". חז"ל מתרצים סתירה זו ואומרים, שארבע המילים - " וידבר אלוקים אל משה" הן בעצמן חלק מהדיבור האלוקי, בנוסף למילים "אני ה'". ונבאר: 'אלוקים' משמעותו 'מידת הדין'. ארבע המילים הללו הן תשובה לקושייתו של משה שהתרעם ושאל: "למה הרעותה לעם הזה, למה זה שלחתני"? הקב"ה עונה לו במידת הדין והמשפט, ומוכיחו במילים אלו על כך שהאבות לא הרהרו אחרי מדותי ואתה הרהרת.
אך עדיין קשה - לכאורה משה רבנו בא בטענה חזקה: אם לא הגיע זמן הגאולה למה נשלחתי, במיוחד לאור העובדה ששליחותי לא הועילה, ואף גרמה להכבדת עול השעבוד?
מסבירים המפרשים: באמת הגיע זמן הגאולה. אם זקני העם היו באים עם משה ואהרון אל פרעה, ודורשים במפגיע "שלח את עמי ויעבדוני" כל מהלך גאולת מצרים היה מתחולל באופן מיידי, כפי שאומר הכתוב: "שלח את בני ויעבדני ותמאן לשלחו הנה אנוכי הורג את בנך בכורך" (שמות ד' כ"ג).
אך היות והעם מבחינתו לא היה מוכן לחלוטין לצאת, הם לא היו זכאים למהלך ניסי מיידי. לכן אומר הקב"ה למשה: "עתה תראה את אשר אעשה לפרעה" - אל תחשוב שהסירוב ליציאתכם ממצרים היה במקרה מצד פרעה, אני הוא שסיבבתי שיהיה כך כדי לאפשר את יישום התהליך .
כאן לימד הקב"ה את משה רבנו פרק חשוב בהתבוננות על המהלכים האלוקים, ואף אנו למדים מכך לדורנו: אנו מאמינים שאנו נמצאים באתחלתא דגאולה, אך לעיתים בעת נסיגות במהלך הגאולה עולות אצלנו מחשבות שאולי טעינו בדרכנו. על מחשבות אלו עלינו להשיב לעצמנו, שמצד גואל ישראל וקדושו ודאי שישנה נכונות לגאלנו גאולה שלמה מיד, אלא שמעידות רוחניות קשות בחלק גדול מעמנו ובייחוד החולשה הפוקדת חוגים מסוימים ביחס לקשר לארץ ישראל הם שגורמים לעיכוב בתהליך הגאולה.
אנו מאמינים שמתוך כל הסבל והייסורים תצמח ישועה לעמנו. אל לנו לשקוע ביאוש. אנו בטוחים, שתהליך גאולת ישראל ילך ויתגבר למרות כל העיכובים הזמניים, ונזכה כולנו לראות בקרוב בישועת השם על עמנו וארצנו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il