בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • משפטים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב אברהם שפירא זצ"ל

ואלה המשפטים

משפטי הממון שבתורה תפקידם לא רק להסדיר את חיי החברה, ולפתור את הבעיות הממוניות שבין הבריות, אלא למשפטי התורה יש תפקיד רוחני.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

כה שבט תשס"ח
2 דק' קריאה

אחת השאיפות המרכזיות של הצבור הדתי בישראל, היא שמשפט התורה יהיה משפט המדינה היהודית במדינת ישראל. "ואלה המשפטים" - ולא משפטים נוכרים וזרים. התורה קבעה סדרי חוק ומשפט גם בדברים שבין אדם לחברו וגם בענייני ממונות, ולא הניחה את התחום הממוני לשיקול דעת הצבור. אמנם מבחינת התורה רשאי הצבור לתקן תקנות והסכמות בענייני ממונות, ואפילו לתקן תקנות שמנוגדות לתורה, כמו שאמרו חכמים כל המתנה על מה שכתוב בתורה בדבר שבממון - התנאי קיים. לדוגמא: התורה קבעה מה הם חיובי הממון בין בני הזוג, מה הבעל מחויב לאשה ומה אשה מחויבת לבעלה. ואולם אם בני הזוג התנו ביניהם בשעת הנישואין לוותר על חיובי ממון אלו - התנאי קיים.
לאור זאת, צריך להבין מדוע התורה קבעה דינים ומצוות בדברים שבממון, ולא השאירה את כל עניני הממון לשיקול דעת הצבור? מדוע קבעה התורה מצוות והלכות בענייני נזיקין, שומרים, הלוואה, קניינים, ירושות, מתנות, ולא השאירה זאת להנהגת הצבור, אם בכוחו של הצבור לקבוע ולהחליט אפילו בניגוד לתורה, והחלטתו בענייני ממון תקפה מבחינת התורה?
התשובה לכך שמשפטי הממון שבתורה תפקידם לא רק להסדיר את חיי החברה, ולפתור את הבעיות הממוניות שבין הבריות, אלא למשפטי התורה יש תפקיד רוחני.
עלי ידי קיום המצוות חלה השראת השכינה בישראל, על ידי המצוות חל העניין האלוקי על ישראל. על ידי המצוות חל שפע אלוקי. כך הדבר גם במצוות שבין אדם לחברו כמו במצוות שבין אדם למקום (דרשות הר"ן).
ואמנם התירה התורה להתנות תנאים בדברים שבממון אף על פי שהם מבטלים את חיובי התורה. זאת מפני שיכול אדם לוותר על ממונו, למחול עליו ולתת אותו במתנה. אדם בעלים על ממונו, ויכול לעשות בו כל מה שהוא חפץ. אך כל האפשרות להתנות על מה שכתוב בתורה זה רק בפרטים - בפרט זה או אחר. אבל לעקור את כל דיני התורה בדברים שבממון, ולקבוע במקומם חוקים ומשפטים אחרים, חוקי נוכרים, או אפילו לא נוכרים, אלא חוקים שכל בסיסם הוא על פי השכל האנושי ולא על פי התורה - אסור. כנגד זה בדיוק אמרה תורה ,ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם".
אלה המשפטים", 'ואו' מוסיף על עניין ראשון, מה עשרת הדברות מסיני אף אלה מסיני. אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני מי שאינו ראוי להיות דיין על פי התורה. גם המשפטים צריכים להיות לפי התורה וגם השופטים. ועל זה אנו מתפללים השיבה שופטינו כבראשונה. "כה אמר ה' שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il