בית המדרש

  • מדורים
  • הרה"ג זלמן מלמד
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

רחל בת ארלט

עולים לירושלים

בידינו הדבר, אנחנו יכולים להראות את חיבתנו הגדולה לירושלים לבוא לבקר בה לחונן את אבניה ואת עפרה, בזה אנו פועלים הרבה

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

א אדר א תשס"ח
2 דק' קריאה
הדיבורים על אפשרות של חלוקת ירושלים עיה"ק הנובעים מחולשת הדעת וחסרון אמונה, מחייבים אותנו לחזק את הקשר שלנו לירושלים ביתר עוז. רבי יהודה הךוי מסיים את ספר הכוזרי במילים אלו: "ירושלים לא תבנה כי אם באשר ישתוקקו אליה בני ישראל תכלית תשוקה, עד אשר יחוננו את אבניה ואת עפרה, כמו שנאמר: 'אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד כי רצו את אבניה ואת עפרה יחוננו'". כעת בידינו הדבר, אנחנו יכולים להראות את חיבתנו הגדולה לירושלים לבוא לבקר בה לחונן את אבניה ואת עפרה, בזה אנו פועלים הרבה. ומי שבידו לפעול במעשים גדולים יותר, להשתתף ברכישת בתים בירושלים העתיקה, בעיר דוד ובכל סביבותיה, הוא קרוא לפעול ולעשות.
התורה ציוותה אותנו במצווה מיוחדת של עליה לרגל שלוש פעמים בשנה לירושלים ולבית המקדש. ואע"פ שלדאבון ליבנו בית המקדש חרב ואין אנחנו יכולים לקיים מצווה זו כמאמרה, אך בוודאי נכון הדבר לבטא את תקוותינו ורצוננו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אז נוכל לקיים המצוה בשלמותה. זאת אנו יכולים וגם צריכים לעשות ע"י השתדלות לבוא ברגל לירושלים לספוג את הקדושה שעדיין נמצאת בה גם בחורבנה, לסוב את ציון ולהקיף אותה, ולהתפלל על יד שריד בית מקדשנו, שהשכינה לא זזה ממנו.
ומה טוב אילו קמו אנשי מעשה, אנשי ארגון אוהדי ירושלים, ויארגנו "מבצע פסח בירושלים" - למלא את ירושלים באורחים בפסח, לארגן אירוח בכל הישיבות ומוסדות החינוך בירושלים בפסח, לקיים ימי עיון ושיעורים בנושא ירושלים והמקדש, באולמות הגדולים שבירושלים, לעשות את חג הפסח כפי שהוא צריך להיות - חג של התקדשות והתרוממות רוחנית. אם לא ניתן לחוות ולראות ממש בבית המקדש, אזי לעסוק בתוכן הרוחני של ירושלים ולהתרומם ולספוג מקדושת ירושלים.
כמובן כאן המקום לשוב ולבטא את הזעזוע וההסתייגות מהרעיון המוזר לנסוע לחו"ל לפסח, דומה שאין דבר יותר מעוות מלנסוע לחגוג את הפסח בחו"ל - בטומאת ארץ העמים, שבכל רגע שאדם נמצא בחו"ל הרי הוא כמי שאין לו אלוה וכמי שעובד עבודת כוכבים, כפי שאמר דוד כאשר ברח לחו"ל "כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ד' לאמור לך עבוד אלוקים אחרים". בימי החג שהם נקראים מקראי קודש, הננו קרואים להתקרב למקום הקודש לא"י ולירושלים ולא להתרחק ח"ו מהקדושה. והנני שב לראשית דברי - בתקופה זו שאנו נמצאים בעיצומו של המאבק על ירושלים הננו קרואים לחונן את ירושלים בפועל! ובזה יכולים הכל לפעול ולהשתתף, לבא ולהביע את חיבתנו אליה ובזה היא נקנית.