בית המדרש

  • מדורים
  • הרה"ג זלמן מלמד
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

חינוך לשלמות

אל הבלתי אפשרי הזה חינך אותנו מו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל - שיום העלותו לגנזי מרומים הוא בי"ד אדר

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

ז אדר א תשס"ח
2 דק' קריאה
איך אפשר לחנך גם לשלמות הארץ וגם לאחדות האומה? איך אפשר ללחום בכל ניסיון של ויתור על איזה שעל מארץ ישראל ויחד עם זה ללחום בכל ניסיון של פרוד באומה? איך אפשר לחנך לקיום התורה בשלמות, ולהיות זריז וזהיר במצוה קלה כבחמורה, ויחד עם זה לחנך לאהבת ישראל שלמה שכוללת גם אהבת רחוקים מתורה ומצוות? איך אפשר לראות במדינה אתחלתא דגאולה ואף יותר מאתחלתא כאשר היא מונהגת ע"י עוזבי תורה ומצוות?
אל הבלתי אפשרי הזה חינך אותנו מו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל - שיום העלותו לגנזי מרומים הוא בי"ד אדר. מו"ר הרב צבי יהודה הוכיח שאפשר לחנך לכל אלה כאחד, ולא עוד אלא שאי אפשר לחנך אלא כך. כי התורה העם והארץ תלויים זה בזה, אין עם ישראל ללא תורה, ואין תורה ללא עם ישראל, ואין עם ישראל ללא ארץ ישראל. שלמות התורה תלויה בשלמות העם ובשלמות הארץ.
אהבת הארץ והעמידה הנחושה נגד כל ויתור על כל שהוא ממנה, נבעה מתוך הכרה ברורה שויתור על משהו מארץ ישראל, הוא ויתור על שלמות התורה והעם כי הארץ העם והתורה חד הם, ופגיעה באחד מהם פגיעה בכולם. ארץ ישראל היא ארץ ד', ארץ חייו של עם ישראל, וכל פגיעה וניתוק מחלק ממנה הם פגיעה בחיים, ופגיעה בקשר שלנו לה' יתברך. אהבת ישראל לקרובים ולרחוקים לא נבעה מטוב לב אנושי בלבד, ולא מתוך תפיסה לאומית חיצונית אלא מעומק אמונה ותורה. מההכרה שלכל אחד מישראל, גם לעוזבי תורה, יש נשמה אלוקית טהורה, והיא העיקר שבו, והיא תנצח את החולשות החיצוניות החולפות. את הקלקולים שיש בחוטאים צריך לשנוא ולתעב, אך את החיובי שיש בהם, את הנשמה האלוקית שבהם, צריך לאהוב.
רבינו לימד אותנו שמדינת ישראל אינה רק מסגרת טכנית שאין לה ערך עצמי, אלא לעצם קיומה יש משמעות אלוקית. קיבוץ הגלויות שנעשה ע"י המדינה, ישוב הארץ, שחרור הארץ משלטון גויים ושחרור עם ישראל משלטון גויים, כל אלו הם מהלכי גאולה אלוקיים. שיבת עם ישראל לארצו ולעצמאותו מביאה ותביא את חזרתו לתורה ולאמונה. הרב לימד אותנו שערכה של מדינת ישראל לא נקבע על פי פעולותיה של הממשלה, ואם הממשלה מתנהגת שלא כדרכה של תורה, אזי מתבטל ערכה של המדינה. לא כן, אלא יש לעשות הבחנה ברורה בין היחס לממשלה ובין היחס למדינה. ממשלה באה וממשלה הולכת, והיחס לממשלה צריך להיות לפי פעולותיה. אם הממשלה פועלת בניגוד לתורה, יש לבקר אותה בכל החריפות, וכן עשה רבינו, וכך אמר: אנחנו מצווים על פי התורה ולא על פי הממשלה, התורה קודמת לממשלה, התורה נצחית והממשלה הבוגדת הזאת היא עוברת ובטלה.
הרב לימד אותנו לא להיבהל ממעצורים בדרכי הגאולה. הוא חינך אותנו להאמין ולחוות את ישועת ה', ולהיות פועלים עם א-ל לישועתו-ישועתנו.
ואכן זכה רבינו לגדל דור של אנשי אמונה, אוהבי תורה, העם והארץ בשלמות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il