בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • מצוה גדולה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

יוסף בן גרציה

"...אל תונו איש את אחיו"

מצות לא תעשה שלא להונות זה את זה במקח וממכר, שנאמר: "וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנֹה מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו" (ויקרא כ"ה).

undefined

הרב שמואל הולשטיין

כא אדר א תשס"ח
2 דק' קריאה

מצות לא תעשה שלא להונות זה את זה במקח וממכר, שנאמר: "וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנֹה מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו" (ויקרא כ"ה).


סיפורה של מצוה
מאמץ רב השקיעו תושבי העיר סלנט, במציאת חזן קבוע, לאחר שהחזן הותיק נפטר. המשימה הייתה קשה, שכן חיפשו חזן שיהיה אדם שייראתו קודמת לחכמתו, מדקדק במצוות, וכמובן בעל קול ערב שירומם את תפילת הציבור. לא קלה הייתה המשימה, וחודשים רבים עברו עד שלבסוף נמצא החזן המתאים לקהילה.
בכובד ראש פסעו העוברים ושבים ברחוב. חרדת ימי הדין ההולכים וקרבים ניכרה היטב על פניהם של יהודי העיר. חזן הקהילה החדש נחפז גם הוא בדרכו, הולך הוא אל רבם האהוב רבי ישראל סלנט על מנת שידריכהו בכוונות התפילה בימים הנוראים. בדחילו ורחימו נכנס הוא אל הרב, כשבפיו בקשה מהרב כי יואיל לשבת עימו על מנת להדריכו בהכנותיו לתפילות, מה עליו לכוון, אלו הכנות עליו לעשות בימים שנותרו וכהנה וכהנה.
רבי ישראל שמח למראה יראת השמים של החזן, שניכר היה כי רצון כביר לעשות מלאכתו נאמנה היא שהביאתו אליו. לאחר ששמע את דברי החזן אמר לו הרב כי אכן מוטל עליו ללמוד היטב את כל כוונות התפילה לעומק, ודאי וודאי שעליו להשתדל בחזרה בתשובה מכל נדנוד של עברה שבידיו. "אולם", אמר לו הרב, "דע לך כי החובה הגדולה ביותר שישנה עליך היא ללמוד היטב את כל המנגינות המיוחדות לימים אלו ולשלוט בהם על בוריים כדי שתוכל לבצעם על הצד הטוב ביותר. הקהילה משלמת לך על קולך היפה ויכולתך לרומם ולרגש את ציבור המתפללים. אם תתרכז בשאר ההכנות ולא בדבר שעליו משלמים לך אתה עלול לחטוא בהונאת ממון, ואז כל ההכנות שהתכוננת בטלו ואיבדו את חשיבותם."
*
שמועה כואבת שמע רבי אליהו מייזל, רב העיר לודז'. יהודים רבים באו בתלונות, שוב ושוב, על כך שהחלבנים כולם אינם עושים מלאכתם נאמנה, וכי בחלב אותו הם מוכרים, מוהלים הם מים רבים על מנת להגדיל את כמות החלב שברשותם.
משלא פסקו השמועות, החליט הרב להתערב. שמש בית הדין נשלח לקרוא לכל חלבני העיר לפגישה בביתו של הרב. הרב סיפר להם, כי הגיע אליו שאלה קשה בהלכות כשרות, והוא זקוק לעזרתם. "בחתונה הנערכת השבוע אצל אחד מיהודי העיר ארעה תקלה נוראה - לתוך סיר העופות נשפך בטעות בקבוק חלב. היות ומדובר באחד מעניי העיר, אדם שכדי לרכוש כמות כזו של עופות נאלץ לחסוך בקושי עצום במשך חודשים רבים, מרגיש אנכי חובה מיוחדת למצוא פתח כיצד להתיר את הבשר לאכילה. הדרך היחידה להתיר לו את הבשר היא למצוא כיצד יש פי שישים בבשר כנגד החלב. במדידה שעשיתי גיליתי כי יש בבשר כמעט פי שישים מהחלב, וחשבתי שאם בחלב מהול קצת מים אזי נמצא שכמות החלב שנשפכה בסיר פחותה והבשר כשר! לכן קראתי לכם לשאול האם בחלב אכן מעורבים מים"? החלבנים הסתכלו זה על זה, כאבו של היהודי נגע לליבם... וענו לרב כי אכן בחלב מהולים מים. כששמע זאת הרב, הרעים בקולו: "אינכם מתביישים?! כיצד אתם מעיזים להונות את כל אנשי העיר יום אחרי יום?! אם אשמע עוד פעם אחת כי הנכם ממשיכים בדרככם הרעה, אכריז בכל העיר כי אינכם נאמנים יותר, וממילא החלב שברשותכם אינו בחזקת כשרות וכי אסור יהיה לרוכשו...".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il