בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • מחיית עמלק
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הקדושים ממרכז הרב

מצוות מחיית עמלק

עם ישראל אמור לייצג בעולם את האמונה באל אחד, את האהבה, האמת והצדק, ובייחוד את האמונה בשכר ועונש ואת הידיעה שיש תכלית להימצאות האדם עלי אדמות. עמלק התנגד לערכים אלו

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ו אדר ב תשס"ח
2 דק' קריאה
בשבת שלפני פורים אנו קוראים את פרשת זכור, כדי להסמיך את מחיית עמלק למחיית המן.
בעניינו של עמלק מנו מוני המצוות שלוש מצוות: א. זכור את אשר עשה לך עמלק. ב. לא תשכח. ג. מחיית עמלק. בנוסף - קריאת פרשת זכור חשובה כל כך, עד שיש בין רבותינו הראשונים (התוספות והרא"ש) שסבורים שקריאת פרשת זכור מתוך הספר היא מהתורה, וכך פוסק מרן המחבר בהלכות מגילה (סימן תרפ"ה סעיף ז'), אמנם שיטת הרמב"ם היא שמהתורה יש חיוב לזכור בפה אך הקריאה מתוך הספר היא רק חיוב מדרבנן.
כאן יש מקום לשאול - מה החרדה הגדולה הזו לעניינו של עמלק, עד שתורתנו הקדושה ציוותה שלוש מצוות ביחס אליו, בעוד שיש עמים שהרעו והתנכלו לעם ישראל ולגבם אין ציווי חמור כל כך כמו "תמחה את זכר עמלק מתחת השמים"?
התשובה לכך היא - שעמלק בא וערך מלחמה עם ישראל סמוך ליציאתם ממצרים, ללא שום סיבה הגיונית המקובלת במלחמות בין עמים, שהרי ישראל לא באו עליו או על ארצו ולא היה להם שום סיג ושיח עמו. עמלק בא רק כדי למנוע את הופעת אורם של ישראל ועלייתם על במוֹתי ההיסטוריה האנושית. עם ישראל אמור לייצג בעולם את האמונה באל אחד, את האהבה, האמת והצדק, ובייחוד את האמונה בשכר ועונש ואת הידיעה שיש תכלית להימצאות האדם עלי אדמות. עמלק התנגד לערכים אלו, ולכן שנא ונלחם בעם שנושא על דגלו אמונות אלו. זהו השורש לציווי האלוקי למחות את עמלק, אין כאן רק התייחסות גנטית אלא זו מלחמה בהשקפה כפרנית זאת שהיא מקור הרשעות בעולם.
ישנם גדולי ישראל שכוללים במצוות מחיית עמלק גם את כל מי שחרת על דגלו את השמדת עם ישראל מעל פני האדמה. בספר משפט המלוכה על הרמב"ם מדייק בדברי הרמב"ם, שכל מי שממשיך את דרכו של עמלק יש לו את אותו הדין הנאמר על עמלק.
אנו חיים בתקופה קשה מאוד. הערבים מכריזים בריש גלי שמטרתם להשמיד את המדינה על יושביה. חשוב שנדע שלא יכול להיות שלום עימם, מפני ששום דבר לא יספק את תאוותם הרצחנית.
עלינו להתחזק באמונתנו, שאנו שבים לארצנו על מנת להקים כאן מדינה שבמרכזה עומדת האמונה באלוקי צבאות ישראל ואשר עתידה להיות לברית עם ולאור גויים. רק כאשר נפרסם מציון את יסודות אמונת ישראל יתרוממו העמים השקועים כיום בבערות, ויבוא שלום וביטחון לתושבי ארצנו. ביחד נתעודד כדי שנזכה לראות את ישועת ה' עלינו בקרוב בימינו אמן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il