בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • החודש
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

רחל רשלין בת אלגרה

"החודש הזה לכם"

אילו חלילה הארץ הייתה ריקה מיהודים, הרי כאילו אין קיום לאומה, אותם עשרה יהודים שנשארו כאן הם שגרמו שלא נמחו אותות האומה

undefined

הרה"ג דוב ליאור

אדר ב תשס"ח
2 דק' קריאה
השבת אנו קוראים את פרשת 'החודש'. הפרשה פותחת במילים - "החודש הזה לכם ראש חודשים". לפי חז"ל פסוק זה מקפל בתוכו את המצוה הראשונה שעם ישראל הצטווה כציבור - מצוות קידוש החודשים ועיבור השנים.
מצוה זאת מקפלת בתוכה רעיון נשגב מאוד ביחס לקיומה של האומה גם בתקופות הקשות בזמן הגלות. לפי הרמב"ם - בזמן הגלות, כשאין בית דין מוסמך שביכולתו לקדש חודשים ולעבר שנים, הרי קידוש החודשים ועיבור השנים מתקיים על ידי הסכמה כללית של כל בני ארץ ישראל. לדוגמא: העובדה, שכל בני ארץ ישראל מסכימים שראש חודש ניסן השנה יחול ביום ראשון, וממילא חג המצות בעוד שבועיים, היא זו שהופכת את יום ראשון לראש חודש. את הקביעה הזאת יכולים לעשות רק בני ארץ ישראל, מפני שרק להם יש את הפוטנציאל לחידוש הסמיכה והסנהדרין, והלכה למשה מסיני קובעת שבזמן שאין סומכים בפועל אזי הקידוש הוא לפי החשבון, שערוך עתה בידינו.
הרמב"ם מוסיף (מצוות עשה קנ"ג), שאם יעלה על הדעת, חלילה וחס, שיהודים לא יהיו כלל בכל ארץ ישראל, הרי נמחו "אותות האומה" וכל מערך מועדי ישראל יתמוטט. לכן סובבה ההשגחה האלוקית, שגם בזמנים הקשים ביותר, כאשר ארץ יהודה ואפרים היו חרבות, בכל זאת נשאר קומץ קטן של יהודים בגליל והם היוו את קיומה של האומה. אותם עשרה יהודים שנשארו כאן הם שגרמו שלא נמחו אותות האומה, ואילו חלילה הארץ הייתה ריקה מיהודים, הרי כאילו אין קיום לאומה. כמובן, שאין דומה מרובים העושים את התורה למועטים העושים את התורה, ולכן יש הבדל גדול בין המציאות בגלות שהיו בארץ עשרה יהודים, למציאות בימינו שיש בארץ כמה מיליוני יהודים.
בתקופתנו שזכינו בה לקיבוץ גליות ולהקמת מדינת ישראל בחלק גדול מארצנו, שהובטחה לנו מפי הגבורה, ודאי שחובתנו להגדיל את התיישבותנו בכל מרחבי ארצנו. כל מה שמגדילים את היישוב הרי זה מחזק את אחיזתנו, מעמיק את שורשינו באדמה קדושה זו, מעמיק חוסן ועוז לחטיבה הלאומית שלנו ומעצים את כושר עמידתנו מול כל האויבים מסביב.
זהו הסוד אותו מכניס הרמב"ם למצוה הציבורית הראשונה, כדי להדגיש באוזנינו שיצאנו ממצרים כדי להיות עם נבחר, וכדי ללמדנו שהתכנים האלוקיים יכולים לצאת מהכוח אל הפועל רק באווירה של ארצנו הקדושה.
חזק ונתחזק בעד עמינו וערי אלוקינו, להשארתם בידי שלטון יהודי ולהרחיב את ההתיישבות בכל חבלי ארצנו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il