בית המדרש

  • מדורים
  • הרה"ג דב ליאור
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב מרדכי צמח בן מזל

אמונה בשמיטה

במצוות השמיטה גלומים יסודות האמונה של עם ישראל בכל מה שנוגע לביטחון בהשם ובהשגחתו החופפת עלינו תמיד

undefined

הרה"ג דוב ליאור

איר תשס"ח
2 דק' קריאה
פרשתנו עוסקת בנושא השמיטה והיובל. לכל השיטות, בזמננו לא נוהג היובל, משום שהיובל נוהג רק כשרוב עם ישראל יושב בארצו וכיום חסר תנאי זה.
לעומת זאת, ביחס לשמיטה ישנה מחלוקת הפוסקים אם היא נוהגת בימינו. יש הסוברים ששמיטה תלויה ביובל, וכיוון שהיובל אינו נוהג כיום גם השמיטה אינה נוהגת, ויש הסוברים שהשמיטה לא תלויה ביובל ואנו מחויבים בה כיום. גדולי האחרונים הכריעו שכיום השמיטה היא רק מדרבנן, ואשרי החקלאים שיכולים להוביר את שדותיהם ולקיים את המצוה כהלכתה.
מצוות השמיטה טומנת בחובה רעיונות גדולים: בשנה זו מתעלה העם כולו, שובת ממלאכתו ומתמסר ללימוד התורה. בנוסף - בשנה זו בא מתגלה לעיני כל גודל השגחת השם על עמו, שהרי בשנה זו לא מעבדים את השדות, ובכל זאת כאשר הדור נמצא במעלה רוחנית גבוהה, הארץ מוציאה במהלך שנת השביעית פירות וירקות, שמספקים את צורכי האנשים, הבהמות והחיות. במצב זה ההשגחה היא בבחינת נס ניגלה. אולם, גם אם הדור אינו ברמה רוחנית כה גבוהה, באה הבטחה אלוקית, שבשנה השישית יהיה נס נסתר, ובזמן שעדיין מעבדים את הקרקע הארץ תיתן יבולה לשלוש שנים.
אין ספק שעם שחי לאור גילויי השגחה גלויים כל כך, חי חיים רוחניים ברמה גבוהה מאוד. נמצאנו למדים שבמצוה זו גלומים יסודות האמונה של עם ישראל בכל מה שנוגע לביטחון בהשם ובהשגחתו החופפת עלינו תמיד.
בדורנו טרם זכינו שכל עמנו יקיים את מצוות השמיטה. עדיין ישנם אילוצים שבגללם אנו מוכרחים להפקיע את קדושת הארץ, על ידי מכירה לזמן לידי "שאינם בני ברית". 'היתר המכירה' הונהג לפני כמה דורות על ידי גדולי הפוסקים באותם ימים. אמנם אז היו בעיות קיומיות מסוג אחר, אולם גם כעת ישנם אילוצים המחייבים את היתר המכירה - אנו נמצאים במצב מלחמה עם שכנינו מסביב, ולכן אין אפשרות להסדיר הבאת ירקות מארצות שכנות. בנוסף - בנסיבות הקיימות הפסקת העבודה לשנה שלמה עלולה לגרום להרס החקלאות בארץ, וישנה חשיבות גדולה לשמר את החקלאות במדינת ישראל.
כל הנוהגים את 'היתר המכירה' פועלים על פי יסודות הלכתיים איתנים ובריאים, ואין להטיל דופי בפסקי גדולי הרבנים מדורות עברו.
בעזרת ה', כשמדינתנו תהיה חזקה ואיתנה מבחינה כלכלית, נזכה ששנת השמיטה תישמר במלואה בכל האדמות המעובדות ותורגש שנת השבתון בארץ כולה. ולוואי ונזכה עוד בדורנו לקיים את מצוות השמיטה כהלכתה עם כל הברכות הטמונות בה.
ולסיום, הנני מוצא לנכון לברך את מערכת עלון קוממיות בצאת גיליון המאה. אין ספק שהמערכת עושה מצוה גדולה בפרסום דברי תורת חיים, השייכים לשיבת עם ישראל לארצו, ומעודדת בייחוד את הנוער להמשיך ולהתחנך בדרכה של תורה ויראת שמים אמיתית עד שנזכה שדרך זו תהא נחלת הציבור כולו. עלו והצליחו להצעיד את עם ישראל ולהוליכו "קוממיות" עד גאולתו השלמה בקרוב בימינו אמן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il