בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • פרק א
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב מרדכי צמח בן מזל

פרק א, פסקה י

הארות אלוקיות יכולות להתפתח באומה רק כשבאות בלבוש לאומי

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

איר תשס"ח
2 דק' קריאה
המחשבות וההרגשות, הבאות מכח ההארה האלהית הכללית, אינן מתקבלות מכנסת ישראל לשאת פרי וענף, ולגדל גידולים יפים ומתקיימים, כי-אם כשהם באים מורכבים בהרעיונות העצמיים של כנסת ישראל עצמה, של טבע האומה במהותה הפנימית. וההרמוניה הגמורה בין אלה ההשפעות הן דרגות של היחוד השלם, יחוד קוב"ה ושכינתיה, שעיני כל אליו נשואות.

סעיף זה מהווה המשך של הסעיף הקודם. בסעיף הקודם דיבר הרב על ההתעלות שצריכה כנסת ישראל להתעלות כדי שהנטיות הלאומיות שלה תשוינה לנטיות האור האלוקי, ונושא סעיף זה הוא שהאיחוד תלוי גם בצד השני, בהתלבשות האור האלוקי באור הלאומי.
הקדוש ברוך הוא מתגלה במידות רבות, אחת על גבי השניה. בדרך כלל מחלקים את המידות בין החכמה והשכל, שהם הכלים הרוחניים יותר, כלי הרגש האמצעיים, וכלי ההוצאה לפועל, שהם כלי המעשה . כל אחת מן המדרגות היא צורה אחרת של התגלות ה', ואין אחת עדיפה על חברתה. כאן נשאל: מהי המיוחדות של האור המתגלה דרך כנסת ישראל, לעומת האור הכללי השורה בעולם?

תכונות טבע האומה הישראלית
לכנסת ישראל יש מידות, תכונות, נטיות מסוימות פנימיות, אך גם תכונות פשוטות יותר, הן 'ביישנים וגומלי חסדים' והן צדדים ממשיים יותר הקשורים לעולם הזה : שפה, ארץ, מושגי משפחה. כל אלו אינם מופיעים באור האלוקי הכללי.
יחד עם הקשר של כנסת ישראל לעולם הזה, אחת התכונות המרכזיות של כנסת ישראל היא כלות נפשה לאלקים, כפי שהזכרנו לעיל. בעומק העומקים כנסת ישראל חפצה כל כולה להידבק לגמרי באלוקות ללא שום לבושים, שכן בכך היא מגלה את עצמותה, שהיא "איננה מחולקת מהאלוקות כלל" (סעיף ד'), וגם דבקות זו אינה מתגלה באותה מידה בהארה האלוקית הכללית, שבה העיקר הוא ההופעה האלוקית שבכל דבר ודבר, שכל הבריאה מתואמת כך ששום דבר אינו סותר את משנהו.
אם כן, אומר הרב שלא די בכך שהאדם שייך להארה האלוקית הכללית, שאם כן לא יהיו הכלים שיוכלו להופיע אותה בעולם, אלא יש צורך בהתלבשותה והתאחדותה עם הרעיונות העצמיים של כנסת ישראל, ומתוך כל זה ישא הענף פרי ממש, ויגדל גידולים יפים. רק דרך כנסת ישראל יוכל העולם להתפתח ולהיות מואר באור ה'.

'שכינתיה'
"שכינתיה" הוא הביטוי ליכולתה של ההארה האלוקית לשכון בעולם. היכולת לשכון בעולם יכולה לבוא רק על ידי התאחדות ההארה האלוקית הכללית עם האור המיוחד של כנסת ישראל, רק אז יתמלא העולם באור האלוקי ולא ישאר דבר שאינו מואר באור זה. וכיון שכנסת ישראל היא תמצית הכל ומרכזת הכל, היא תזרים זרם חיים אלוקיים אל כל העולם כולו, ותגרום לכל ההסטוריה הכללית והאמונות הכלליות להגיע למדרגה של קריאה בשם ה' בשפה ברורה. האור האלוקי אינו צריך להתגלות רק באופן אוניברסלי, אלא להופיע בצורה 'מרוכזת' דרך עם ישראל, ורק משם להתפשט לכל העולם כולו. כנסת ישראל במהותה מיוסדת על כלות נפשה לאלקים, והיא מרגישה את המתק והנעם האלוקי בנשמתה, המתגלה בצורה של מידות, מוסר, שירה וכדו'.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il