בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • נדרים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב מישאל מכלוף בן אסתר זצ"ל

"לא תאחר לשלמו"

שיטות הראשונים בהגדרת האיסור "בל תאחר" - האם האיסור הוא לאחר את קיום דיבור האדם, או לאחר את מימוש החובה המוטלת על האדם?

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

כב' אייר תשס"ח
53 דק' צפיה
מקורות נוספים

נדרים ג: "בל תאחר דנזירות היכי משכחת לה"
ובר"ן ובתוס' וברא"ש שם
ורשב"א בסוגיא ד"ה "אמר רבא כגון.."
רמב"ם ספר המצוות מצווה צ"ד בהשגות הרמב"ן ומצוות ל"ת קנ"ז
ר"ן נדרים ס"ג במשנה (יש בל יחל גם בנדרי איסור)
רמב"ם הלכות מתנות עניים פ"ח ה"א
רמב"ם הלכות ערכין וחרמין פ"א ה"א ופרק ו' הל' ל"א-ל"ג
רמב"ם הל' מעשה הקורבנות פי"ד הי"ג

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il