ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

"לא תאחר לשלמו" ;">

בית מדרש גמרא נדרים Bookmark and Shareגירסת הדפסה האזן לשעור (53 ד') הורד mp3
שלח לחבר צפה בשיעור (53 ד')

כב' אייר תשס"ח

"לא תאחר לשלמו"


נערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
הרב מישאל מכלוף בן אסתר זצ"ל

מקורות נוספים

נדרים ג: "בל תאחר דנזירות היכי משכחת לה"
ובר"ן ובתוס' וברא"ש שם
ורשב"א בסוגיא ד"ה "אמר רבא כגון.."
רמב"ם ספר המצוות מצווה צ"ד בהשגות הרמב"ן ומצוות ל"ת קנ"ז
ר"ן נדרים ס"ג במשנה (יש בל יחל גם בנדרי איסור)
רמב"ם הלכות מתנות עניים פ"ח ה"א
רמב"ם הלכות ערכין וחרמין פ"א ה"א ופרק ו' הל' ל"א-ל"ג
רמב"ם הל' מעשה הקורבנות פי"ד הי"ג

חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב