ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת בגליל עם הרב שמואל אליהו. מספר החדרים מוגבל!

ספק ממון עניים

מחלוקת בין רשב"א ורמב"ן לבין הר"ן האם 'יד של צדקה' אזלינן לחומרא או לקולא; הוכחות הר"ן; הסברת קונטרס הספקות את המחלוקת; שיטות תוספות, רי"ף ור"ח; הסבר ה'מחנה אפרים' לשיטת רשב"א-רמב"ן; שיטת הרמב"ם והסבר הסמ"ע את דבריו; דברי הרמב"ן בפרשת מטות תואמים את הסברת הסמ"ע ברמב"ם.
מוקדש לעלוי נשמת
הרב מרדכי צמח בן מזל
לחץ להקדשת שיעור זה
מקורות

נדרים ז. יש יד לצדקה ור"ן ד"ה ולעניין הלכה.
חולין קל"ד משנה "גר שנתגייר" וגמ' עד ספק איסורא לחומרא.
קונטרס הספקות כלל א' אות ט'.
מחנה אפריים הל' צדקה סי' ב'.
ב"ק ל"ו: ההוא גברא דתקע לחבריה ותוס' ד"ה יד עניים אנן.
רמב"ם הל' מכירה פ' כ"ב הל' ט"ו-י"ז וראב"ד שם.
רמב"ם הלכות ערכין פ"ו הל' ל"א-ל"ג.
יו"ד סי' רנ"ח סעיף ב' ורנ"ט סעיף ה ובגר"א שם.
ח"מ סי' רי"ב סעיף ז' וסמ"ע ובגר"א שם.
טור ח"מ סי' רי"ב.
עוד בנושא נדרים
שאל שאלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il