ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

ספק ממון עניים ;">

בית מדרש מידות ובין אדם לחברו צדקה והלואה Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (55 ד') הורד mp3
שלח לחבר צפה בשיעור (55 ד')

י"ד סיוון התשס"ח

ספק ממון עניים


נערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
הרב מרדכי צמח בן מזל

מקורות

נדרים ז. יש יד לצדקה ור"ן ד"ה ולעניין הלכה.
חולין קל"ד משנה "גר שנתגייר" וגמ' עד ספק איסורא לחומרא.
קונטרס הספקות כלל א' אות ט'.
מחנה אפריים הל' צדקה סי' ב'.
ב"ק ל"ו: ההוא גברא דתקע לחבריה ותוס' ד"ה יד עניים אנן.
רמב"ם הל' מכירה פ' כ"ב הל' ט"ו-י"ז וראב"ד שם.
רמב"ם הלכות ערכין פ"ו הל' ל"א-ל"ג.
יו"ד סי' רנ"ח סעיף ב' ורנ"ט סעיף ה ובגר"א שם.
ח"מ סי' רי"ב סעיף ז' וסמ"ע ובגר"א שם.
טור ח"מ סי' רי"ב.
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il