בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • במדבר
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב מרדכי צמח בן מזל

דור המדבר ודור של גאולה

דור המדבר היה דור דעה, דור שקיבל את התורה והנחיל לנו את יסודות האמונה. דור זה הטביע בנו את התכונות המיוחדות של עם ישראל.

undefined

הרה"ג דוב ליאור

איר תשס"ח
2 דק' קריאה
הנושא המרכזי בפרשתנו הוא מפקד בני ישראל בראשית השנה השנייה לצאתם מארץ מצרים.
והנה פלא - מספר האנשים שמוזכר במפקד שנערך בחודש ניסן בפרשת במדבר זהה למספר האנשים המוזכרים במניין שבנדבת המשכן בפרשת פקודי, שנערך למחרת יום כיפור, ותמה על כך רש"י (בפרשת כי תשא): איך יתכן שבמשך כחצי שנה שבין יום כיפור לניסן לא נוספו עוד בנים? עונה רש"י: מנו לפי מניין שנות עולם, ולא לפי יום הולדתו הפרטי של האדם, וכיוון ששני המניינים היו באותו שנתון, לפיכך מניין האנשים היה שווה.
לעומתו, הנצי"ב מביא גישה שונה ומעניינת כתשובה לשאלה זו - ודאי נוספו אנשים ממניין למניין, אולם המניין נקבע לפי המספר הדרוש להשראת שכינה בפומבי במדבר, כפי מה ששיערה ההשגחה העליונה, ולכן שני המניינים היו שווים כי לא היו זקוקים ליותר יוצאי צבא להשראת השכינה.
תשובת הנצי"ב מובילה אותנו לרעיון עמוק, שמהווה תשובה לשאלה מהותית נוספת, שעומדת ביסוד פרשת במדבר - לשם מה התורה מקדישה פרשה שלמה למפקד השבטים ולאופן החניה לדגלים, הרי כל הפרטים הללו הם ציווי לשעה ולא לדורות, והדבר עומד בסתירה לכלל הידוע (רמב"ם בהקדמה לספר המצוות) שמצוה שאינה נוהגת לדורות לא נמנית במניין המצוות?
אלא שכאן אנו רואים את גודל מעלתם של בני ישראל במדבר. דור המדבר היה דור דעה, דור שקיבל את התורה והנחיל לנו את יסודות האמונה. דור זה הטביע בנו את התכונות המיוחדות של עם ישראל, כל מי שאבותיו עמדו על הר סיני יש לו תכונות שעוברות בירושה מדור דור. לכן מאריכה התורה בביאור מעשי דור המדבר, מפני שאופן חנייתם מסביב למשכן אשר השכינה שורה עליו, רומם לדורות את כלל ישראל והטביע בנפשם פנימה את הערגה הנפשית וההשתוקקות לכל דבר שבקדושה ולקירבה לאבינו שבשמים. מעשיהם של דור המדבר לא הצטמצמו רק לדורם, הם הטביעו את חותמם על מהלך ההיסטוריה והדורות הבאים. זו גם הסיבה, שהמעידות שלהם, כגון חטא העגל וחטא המרגלים השפיעו על הדורות הבאים, מפני שככל שהאדם גדול יותר גם המעידה שלו עמוקה יותר ורישומה ניכר לטווח ארוך.
גם אנו נמצאים באתחלתא דגאולה, וככל התחלה יש לה השפעה לטווח ארוך. לכן זו תקופה חשובה, שבה אם נצליח לחזק את התשתיות הרוחניות בכל תחומי חיינו הציבוריים ולחזק את צביונה של המדינה כמדינה יהודית, ממילא זה יניב פירות גם לדורות הבאים. הבה אחים נוסיף קדושה, כל אחד ואחד מאתנו יקפיד על קדושת החיים הפרטיים שלו, ובהצטרפות כל הפרטים תתחזק הקדושה הכללית, עד שנזכה שכל העדה יהיו כולם קדושים ובתוכם ה' אלוקי ישראל.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il