בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • נשא
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב מרדכי צמח בן מזל

נזירות כחינוך מונע

undefined

הרה"ג דוב ליאור

סיון תשס"ח
2 דק' קריאה
בפרשת נשא אנו עוסקים בעניינו של הנזיר, המהווה דגם מייצג לאחד התחומים החשובים ביותר לכל יחיד ויחיד - ההתקדשות וההתעלות בעבודת ה'. מהנזיר אנו למדים, שהתורה מאפשרת לאדם החפץ בכך לעלות במעלות הקדושה מעבר לדרישות הרגילות. הנזיר יכול להגיע לדרגת קדושה הדומה לדרגת הכהן, שאינו רשאי להיטמא למתים ולשתות יין, וכולו מתמסר לגבוה בבחינת "קדוש יהיה".
בסיום תקופת הנזירות מביא הנזיר קרבן חטאת. ויש בכך תמיהה גדולה - הרי הנזיר לא חטא? אחד התירוצים הוא שהתורה חייבה קרבן למי שמסיים את תקופת נזירותו, מפני שהנזיר הגיע למדרגות גבוהות וקדושות, ובסיום תקופת הנזירות הוא אמור לחזור ולרדת לחיי החומר, וזה נחשב לו כחטא ולכן הוא זקוק לקרבן.
בדרך כלל, האדם נודר נזירות מפני שהוא זקוק לבלם שימנע את הידרדרותו לענייני העולם הזה, והנזירות מחשקת אותו, כפי שחז"ל דרשו (סוטה ב.) "למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין", שעלול להביאו לירידה בתחום הצניעות וקדושת ישראל.
בדורות הקודמים - יין, תספורת וכדומה ייצגו את הרדיפה אחר מותרות החיים, שעלולים לגרום לאדם לאבד את מעלתו הרוחנית הגבוהה. בדורנו ישנם מותרות ואמצעים רבים אחרים שעלולים לגרום לאדם לאבד את מעלתו - התופעות השליליות של התרבות המערבית הן בתחום הצניעות והן בתחום המוסר שבין האדם לחברו, שחודרים לבתינו באמצעות כלי התקשורת האלקטרוניים, העיתונות והספרות ששוטפים את מוחם של הצופים והקוראים בהם.
כל מי שאיכפת לו על חינוך בניו ובנותיו יעשה כל מאמץ למנוע מהם את הצפייה בטלוויזיה, המשדרת בדרך כלל נושאים שאינם תואמים כלל את המוסר והצניעות של תורת ישראל, ובנוסף - למנוע מהנוער לקרוא בעיתונים לא צנועים. חוסר הקפדה בתחומים אלו, סופו שיגרום לכך שהנוער ייגרר אחרי משקאות חריפים וסמים. (כמובן - סמים רק לבעלי אמצעים, שהרי אמרו חז"ל - "פיטום הקטורת מעשרת"..). כך הנוער עלול חלילה להידרדר למקומות שליליים. לפיכך, שומה על ההורים להקפיד על ילדיהם בגיל הרך, שלא לצפות בתופעות שליליות, שפוגעות בנפש הילד והורסות את התום והקדושה של נשמתו הטהורה.
במקום תרבות פנאי קלוקלת זו, עלינו לתת תחליף תורני לילדים, בדמותם של שיעורי תורה ומוסר לבנים ולבנות, וטיפוח מפגשי לימוד של הורים וילדים. יהי רצון שמתוך פרשתנו נפנים את המסר החשוב הזה, ונזכה לראות דור ישרים בנים ובנות ההולכים בדרך האמת של תורתנו הקדושה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il