בית המדרש

  • מדורים
  • הרה"ג דב ליאור
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

מיכאל בן מזל טוב

"קום בתולת ישראל"

כיוון שברור שהגלות וההתדרדרות הרוחנית של ישראל זה מצב לא נורמאלי, הרי שמחויב הדבר שגאולת ישראל תופיע. זו הסיבה, שהנפילה והעמידה מרומזת באות 'נון' הפוכה

undefined

הרב דוד אבנר

סיון תשס"ח
2 דק' קריאה
פרשתנו מתארת את המסע הראשון של ישראל לארצם. והנה, בתחילת התאור מופיעים שני פסוקים מפורסמים: "ויהי בנסוע הארון" "ובנוחה יאמר" (י', ל"ה-ל"ו). פסוקים אלו מוקפים ב'נונין' הפוכים, כלומר כשהסופר כותב ספר תורה הוא כותב נון הפוכה לפני הפסוקים ובסופם. חז"ל ביארו שהטעם לתופעה ייחודית זו היא שפסוקים אלו היו אמורים להיות במקום אחר, אלא שנכתבו כאן כדי שלא להסמיך שלוש פורעניות בזו אחר זו.
מהן אותן פורענויות?
מבאר הרמב"ן - הפורענות הראשונה היא "וייסעו מהר ה'". ישראל נסעו מהר סיני בשמחה, כתינוק הבורח מבית הספר, מפני שהם חששו שמא יקבלו שם עוד מצוות. כשציבור שמח שהוא נעתק מהר ה' זהו הגורם למעידה הקשה הבאה והפורענות הבאה בעקבותיה - "ויהי העם כמתאוננים", חטא המתאוננים. ומיד אחר כך הפורענות השלישית - האספסוף התאוו תאווה לבשר. ללמדך, שכל ירידה רוחנית גוררת אחריה ירידה נוספת, ואם לא עומדים על המשמר עלולים להידרדר, חלילה, עד הדיוטא התחתונה.
נשאלת השאלה - מדוע התורה בחרה דווקא ב'נונין' מכל הסימנים האפשריים כדי ללמדנו שעלינו לעצור את ההתדרדרות הרוחנית שמובילה לשרשרת פורענויות?
את התשובה לשאלה זו ואת הרעיון הנשגב העומד מאחוריה נלמד מהתבוננות במקום אחר המבאר לנו את אשר גלום באות 'נון'. חז"ל אמרו בתלמוד (ברכות ד') שהאות 'נון' לא מופיעה במזמור 'אשרי יושבי ביתך', שסדור כולו לפי "אלף בית", משום שיש בה מפלתן של שונאי ישראל (בלשון סגי נהור), כפי שהכתוב אומר "נ פלה לא תוסיף קום בתולת ישראל". אולםכולנו מאמינים שנפילתם של ישראל היא תופעה זמנית וחולפת, שהרי הובטחנו על הגאולה העתידית והיא מוכרחה לבוא ולהיגלות בקרוב. לפיכך נכתבה כאן האות 'נון' הפוכה, לרמוז שכל המצב הנוכחי של שרשרת נפילות ופורענויות הוא מצב לא נורמאלי שבוודאי לא יימשך . וכפי שהמהר"ל כותב בספרו נצח ישראל שכל תופעה לא נורמאלית בהכרח תעלם, וכיוון שברור שהגלות וההתדרדרות הרוחנית של ישראל זה מצב לא נורמאלי, הרי שמחויב הדבר שגאולת ישראל תופיע. זו הסיבה, שהנפילה והעמידה מרומזות באות 'נון' הפוכה.
לימינו אנו למדים מכך שגם המצב הקשה בו אנו שרויים הוא מצב רגעי וחולף, שנובע מהחולשה הפוקדת חלק ניכר מבני עמנו. אולם סמוכים ובטוחים אנו, שעמנו יתעורר לתשובה ו"עת צרה היא ליעקב וממנה ייוושע". המצב הלא נורמאלי יעורר את החשיבה היהודית, ובני עמנו יבינו שאין לנו על מי להישען רק על אבינו שבשמים. אם תהיה אתערותא דלתתא ממילא תהיה גם אתערותא דלעילא, והשם אלוקי מערכות ישראל ישפיל את כל אויבינו עד שנזכה לראות בהגלות ישועת השם על עמו ועל נחלתו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il