בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • כתובות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

יוסף בן שמחה

מסכת כתובות: דף יא'

גר קטן

צדדי הספק בגר קטן; כשהגדיל ומחה האם הוא גוי למפרע?; ברכה על מילת גר קטן; דין גר קטן שגדל ומחה ורוצה לחזור ליהדותו; גיור ילד אוטיסט שלעולם יהיה שוטה; גדר הגדיל ומחה על-פי המאירי; דין מל ולא טבל.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

י"ז טבת תשס"ו
49 דק' צפיה
מקורות

כתובות דף יא בסוגיא ובתוס' ד"ה לפי שגדלה.
שם בתוס' רי"ד בביאור הגדילו יכולים למחות.
רשב"א ד"ה כיון שהגדילה.
חת"ס יו"ד תשו' רנג.
דעת כהן תשו' קנא ובהערות מו"ר לסי' קמז ד"ה דרשי.
שו"ת רדב"ז תתקיז.
שו"ת בניין ציון צח.
ציץ-אליעזר חלק י סימן כב פרק ב'.
מנחת יצחק ח"ג סי' צט.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il