בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • נדרים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב מרדכי צמח בן מזל

נשבעים על המצוות

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

כ"ח סיוון התשס"ח
47 דק' צפיה
מקורות

נדרים ח. א"ר גידל אמר רב מניין...
ר"ן ד"ה והלא, וברא"ש שם.
בעה"מ סוף פ' ג' שבועות בעניין נשבע לקיים מצות עשה ומצות ל"ת ע"ש בסוף דבריו.
וע"ש במלחמות בסוף דבריו בעניין זה.
אב"מ בתשובה יב בעיקר הדין שכתב הש"ך ביו"ד סי' רל"ח.
רע"א ש"ע יו"ד רל"ח על דברי הש"ך ס"ק כ"ו.
קצות ע"ג ס"ק ה'.
טור יו"ד רל"ו בדעת הרמב"ם במשביע חברו שלא יכנס לרשותו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il