בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • בלק
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

רבקה בת צילה

עם לבדד, ישכון!

שלום אמיתי יושג אך ורק אם עמנו ילך בדרך תורת ישראל ויקפיד על טהרת החיים היהודיים המקודשים מדורי דורות, גם בתחום החיים הפרטיים וגם בתחום החיים הכלליים

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ט תמוז תשס"ח
2 דק' קריאה
על פרשת השבוע אמרו חז"ל (בבא בתרא י"ד): "משה רבנו כתב ספרו ופרשת בלעם", ופרש רש"י: "אף על פי שאינן צורכי משה ותורתו וסדר מעשיו". התורה כולה עוסקת במעשי אבות ובנינה של האומה והמצוות שעם ישראל נצטווה מפי הגבורה. לעומת זאת, בפרשת בלק עוזבים אנו את מחנה ישראל, והתורה מתארת מה חושבים ומה זוממים אויבי ישראל השוכנים מסביב, ולכאורה אין זה "מצרכי משה ותורתו".
על דרך הפשט אומרים המפרשים שהיה עניין חשוב שעם ישראל יתברך מפי נביא מאומות העולם כדי להטיל עליהם אימה ופחד כדי שיראו מישראל. עיקר נבואותיו של בלעם מתמקדות מסביב לגילוי מלכות ישראל וגבורתם החל מכיבוש הארץ בימי יהושע בן נון, עד כינון מלכות שאול ודוד. זו היא נקודה שגם נביאי אומות העולם יכולים להשיג, מפני שהנהגת מלכות ניתנה גם להם, ובמידה מסוימת הם גם קודמים, כפי שאמר יעקב לעשיו: "יעבר נא אדוני לפני עבדו".
ישנה עוד נקודה חשובה מאוד בנבואתו הראשונה של בלעם, בה גלום סוד הקיום של אומתנו בימי הגלות הקשים והארוכים. על הפסוק: "הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב" מסביר הנצי"ב: שאם עם ישראל שומר על יחודו, על צביון החיים הקדושים שלו "עם לבדד", אזי הוא "ישכון" - גם אומות העולם יעריכו אותו ויכבדו אותו. אולם אם "ובגויים" שהם ירצו להידמות להם ולהתקרב אליהם אזי "לא יתחשב" הגויים יגבירו את שנאתם לישראל ויתנכלו להם .
הנבואה הזאת יכולה לשפוך אור על ההתרחשויות והאירועים שאנו רואים בדורנו. התגברות השנאה נגד עמנו, האנטישמיות, באה כתוצאה מרפיון הרוח בחלקים מסוימים בעמנו, שרוצים לטשטש את ייחודה של המדינה כמדינה יהודית, שואפים למדינת 'כל אזרחיה', ונלחמים נגד צביונה של המדינה בכל תחום הקשור לקדושת ישראל. מציאות זו מביאה את גלי השנאה של הגויים המעוררים את היהודים להבנה כי אינם חלק מהגויים.
שלום אמיתי יושג אך ורק אם עמנו ילך בדרך תורת ישראל ויקפיד על טהרת החיים היהודיים המקודשים מדורי דורות, גם בתחום החיים הפרטיים וגם בתחום החיים הכלליים, הכולל את צביונה של המדינה שיהיה ניכר שהיא מדינת ישראל.
גם מי שאינו יהודי, כשהייתה לו שעת התעלות נבואית ראה את האמת ואמר אותה. תפילתנו היא שכל בני ישראל יפנימו אותה ויתנהגו לפיה, ואז נזכה באמת הן לשלום והן לביטחון ושגשוג בכל תחומי חיינו הפרטיים והציבוריים גם יחד. בתקווה שבני עמנו יתעוררו להבין מי הם ומה חשיבותם וזה יקרב לנו את גאולתנו שאנו כל כך מצפים לה זה דורות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il