בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • שבועות
לחץ להקדשת שיעור זה
מסכת שבועות - דף לט'

כלים פחות משווה פרוטה

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

כ"ג אייר תשס"ה
49 דק' צפיה
מקורות

שבועות לט: "הטענה שתי כסף"
ותוס' ד"ה "מה כלים" וכו'
והרא"ש סי' ד'
רשב"א בסוגיא ד"ה ה"ג
רמב"ם הלכות טוען ונטען פ"ג ה"ה
מל"מ הל' חמץ פ"א ה"ז
רמב"ם הל' מעילה פ"ז ה"ו
קצות פ"ח סק"ג
נתיבות פ"ח סק"א
ר"ן קדושין דף ח' "בעניין עגל זה לפדיון בני"
רמב"ם הל' גזלה פ"ח ה"א
סמ"ע פ"ח ס"ק ב'
אבני מילואים כ"ז ס"ק כא'
סמ"ע סי' ק"צ וט"ז שם.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il