ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

כלים פחות משווה פרוטה

בית מדרש גמרא שבועות Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (49 ד') הורד mp3
שלח לחבר צפה בשיעור (49 ד')

כ"ג אייר תשס"ה

כלים פחות משווה פרוטה

מסכת שבועות - דף לט'נערך על ידי הרב

מוקדש לעילוי נשמת
ר' אברהם בן דוד ז"ל

מקורות

שבועות לט: "הטענה שתי כסף"
ותוס' ד"ה "מה כלים" וכו'
והרא"ש סי' ד'
רשב"א בסוגיא ד"ה ה"ג
רמב"ם הלכות טוען ונטען פ"ג ה"ה
מל"מ הל' חמץ פ"א ה"ז
רמב"ם הל' מעילה פ"ז ה"ו
קצות פ"ח סק"ג
נתיבות פ"ח סק"א
ר"ן קדושין דף ח' "בעניין עגל זה לפדיון בני"
רמב"ם הל' גזלה פ"ח ה"א
סמ"ע פ"ח ס"ק ב'
אבני מילואים כ"ז ס"ק כא'
סמ"ע סי' ק"צ וט"ז שם.

חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב