ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

סמיכת גאולה לתפילת ערבית ;">

בית מדרש תפילה ובית כנסת מנחה וערבית Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (50 ד') הורד mp3
שלח לחבר צפה בשיעור (50 ד')

ט' אלול תשס"ח

סמיכת גאולה לתפילת ערבית

ברכות דף דנערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
חלווה בת פרחה

מקורות

ברכות ד': "א"ר יוחנן איזהו בן העוה"ב זה הסומך גאולה לתפילה וכו'"
ורש"י שם ד"ה זה הסומך וכו'
ותוס' שם ד"ה דאמר ר"י
ותוס' דף כו': ד"ה טעה ולא התפלל וכו'
רבינו יונה על הרי"ף דף א': ד"ה ורבינו האי וד"ה ומי שירצה וכו'
ובדף ב': ד"ה איזהו בן בעוה"ב וד"ה ויש לשאול וכו' טור או"ח רל"ו ואע"ג דקיי"ל כר"י וכו' כתב רב נטרונאי וכו'
ועי"ש בב"י ד"ה וכתב הרשב"א וד"ה ונראה וכו'
טור או"ח קי"א ובב"י ד"ה כתב הרשב"א
ובדרכי משה כתב הרשב"א
שם בב"י מקודם ד"ה אבל אמן וכו'
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il