ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
יום הכיפורים תשפ"א באתר ישיבה

ברכות דף ד

סמיכת גאולה לתפילת ערבית

"תפילת ערבית רשות" - מחלוקות הראשונים בשינויים בדין סמיכת גאולה לתפילה; השוואה בין השיטות השונות לבין הטעמים השונים בדין סמיכת גאולה לתפילה.
לחץ להקדשת שיעור זה
מקורות

ברכות ד': "א"ר יוחנן איזהו בן העוה"ב זה הסומך גאולה לתפילה וכו'"
ורש"י שם ד"ה זה הסומך וכו'
ותוס' שם ד"ה דאמר ר"י
ותוס' דף כו': ד"ה טעה ולא התפלל וכו'
רבינו יונה על הרי"ף דף א': ד"ה ורבינו האי וד"ה ומי שירצה וכו'
ובדף ב': ד"ה איזהו בן בעוה"ב וד"ה ויש לשאול וכו' טור או"ח רל"ו ואע"ג דקיי"ל כר"י וכו' כתב רב נטרונאי וכו'
ועי"ש בב"י ד"ה וכתב הרשב"א וד"ה ונראה וכו'
טור או"ח קי"א ובב"י ד"ה כתב הרשב"א
ובדרכי משה כתב הרשב"א
שם בב"י מקודם ד"ה אבל אמן וכו'
עוד בנושא ברכות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il