בית המדרש

  • מדורים
  • הרה"ג זלמן מלמד
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

אסתר בת רחל

פעמוני גאולה

ענינה של ארץ ישראל שהיא מאחדת את עם ישראל להיות עם אחד - "מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ", ומצוות הלוואה שהיא מאחדת את עם ישראל, בזכותה יורשים ישראל את ארץ ישראל.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

אלול תשס"ח
2 דק' קריאה
יום הדין מתקרב ושנת השמיטה מתקרבת לסיומה, ואין כמו מצוות צדקה המסייעת לאדם ביום הדין. המהר"ל אומר על מצוות הלוואה זה לזה: "כי ישראל עם אחד ויש להם אל אחד ולכן מצוה שיהיו מלווים זה לזה". העולם כולו אחד, וכל חלק בעולם מלווה לחברו, וזה לשון המדרש: "כל בריותיו של הקב"ה לווין זה מזה - היום לווה מהלילה והלילה לווה מהיום...". לאמור, בקיץ היום לווה מהלילה, ובחורף הלילה לווה מהיום, כל חלק בעולם קשור בחלקים האחרים כי העולם אחד. ההלוואה שמלווה אדם לחברו מורה על הקשר ביניהם, ועל כן גדולה מצוות הלוואה המורה על אחדות ישראל ועל רבש"ע שהוא אחד .
מצוות הלוואה קשורה בארץ ישראל. אמרה תורה: "את כספך לא תתן לו בנשך...אני ד' אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלוקים". לאמור, תלוו זה לזה בלא ריבית ובשכר זה תירשו את הארץ, כי זה ענינה של ארץ ישראל שהיא מאחדת את עם ישראל להיות עם אחד - "מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ", ומצוות הלוואה שהיא מאחדת את עם ישראל, בזכותה יורשים ישראל את ארץ ישראל.
הקב"ה נתן לנו מצוה מיוחדת, שהמלווה לחברו ישמוט את חובו בסוף שנת השמיטה: "נתן תתן לו...כי בגלל הדבר הזה יברכך ד' אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידך. פתח תפתח את ידך לאחיך לעניך ולאביונך בארצך". על כן יפה עשו ארגון פעמונים ואוצר הארץ, שחברו יחד לזכות את ישראל במצוות הצדקה, מצוות הלוואה ומצוות שמיטת כספים מדרבנן - זכר למצוות שמיטת כספים של תורה.
הגדולה שבמצוות צדקה והלוואה היא כאשר מחזיקים ידי העני ומעמידים אותו על רגליו, ועוזרים לו לצאת ממעגל העוני, ובזה פועל ארגון פעמונים בצורה גדולה ומוצלחת.
אשרי מי שתורם לארגון פעמונים ומשתתף במצוות שמיטת כספים. ובזכות המצווה נזכה להיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים ביום הדין הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il