בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • ברכות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

יוסף בן שמחה

מסכת ברכות - דף כו'

תפילת תשלומין

דין תשלומים במוצ"ש; מחלוקת תוספות ורי"ף בדין מי שלא הזכיר "יעלה ויבוא" במנחה בר"ח; עפ"י שיטת הרא"ש, לא מוכרח שהרי"ף חולק על תוספות; הסבר רש"י בסוגיה.

undefined

הרב חיים כץ

טז' אלול תשס"ח
56 דק' צפיה
מקורות:
דף כו': ת"ר טעה וכו' סוגית הגמ' ורש"י
תוד"ה 'טעה' ומהרש"א על דברי התוס'
רא"ש ס"ב בא"ד 'ת"ר טעה'
סי' רצ"ד מגן אברהם סעיף קטן א'
סימן ק"ח סעיף י"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il