בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • ענינו של ראש השנה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב מישאל דהאן זצ"ל

תפילות ראש השנה

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

אלול תשס"ח
2 דק' קריאה
ראש-שנה - יום הדין. "כל באי עולם יעברון לפניך כבני-מרון. בראש-שנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון". המון רב יבואו לבתי הכנסת בראש השנה, אבל לא כולם. לא כל בית ישראל יבואו לבתי הכנסת. לא כולם יתאחדו יחד בתפילת ראש השנה. לא כולם יחושו את ההתרגשות ואת ההתרוממות של תפילת ראש השנה. על כן יהיו נא באי בתי-הכנסת, יהיו נא הבאים להתפלל, לפה לכולם. כולנו עם אחד, וכולנו ערבים זה לזה, נהיה סנגורים על כולם, על קרובים ועל רחוקים - על כל עמנו. נהיה שליחים של כלל ישראל כולו, כולל אלו שאינם עימנו בבתי הכנסת. מתוך אמונה בכוחה של תפילה היוצאת מעומק הלב, נתפלל ונבקש שד' ייטיב עימנו, עם כולנו, ויטיב אותנו ביום הדין.
בראש השנה נבקש מהקב"ה הכול, שהרי הוא כל יכול, נתפלל לד' שיאמר די לגלות ולצרותיה: "וקרב פזורינו מבין הגויים ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ, והביאנו לציון עירך ברינה ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם". נתפלל לד' שיאמר די למבוכות ולספיקות: "וטהר ליבנו לעבדך באמת, קדשנו במצוותיך ותן חלקינו בתורתך". נבקש די להסתרת הפנים: "והופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו". נבקש די לעוולות ולרשע: "וכל הרשעה כולה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ". נבקש שיתאחד העולם כולו לעבודתך: "ובכן, תן פחדך ד' אלוקינו על כל מעשיך... וישתחוו לפניך כל הברואים, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם", ועם ישראל יתפוש את מקומו המרכזי: "תן כבוד ד' לעמך, תהילה ליראיך ותקווה טובה לדורשיך ופתחון פה למייחלים לך". אז הצדיקים והישרים והחסידים יתפשו את מקומם המרכזי בתוך ישראל: "ובכן צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו והחסידים ברינה יגילו", ויכיר העולם כולו: "ויאמר כל אשר נשמה באפו: ד' אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה".
את כל הבקשות הגדולות הללו נבקש, אל כולן נצפה שיתמלאו בעזרת ה'. נבקש אותן בשם כולם, בשם כל ישראל, נהיה לפה לכולם. כתיבה וחתימה טובה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il