ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

דיני חוב ודיני חיוב בשמיטת כספים ;">

בית מדרש מידות ובין אדם לחברו צדקה והלואה Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (47 ד') הורד mp3
שלח לחבר צפה בשיעור (47 ד')

כג' אלול תשס"ח

דיני חוב ודיני חיוב בשמיטת כספים


נערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
רחל בת יקוט

מקורות:

רמב"ם שמיטה ויובל פ"ט הי"א ובכס"מ שם
קובץ שיעורים כתובות סעיף ק"ס וסעיף קס"ה
רמב"ם מכירה פ"ה ה"ד ובמ"מ שם
רמב"ם ערכין פ"ז הי"ב ובאור שמח שם בא"ד כתב המחנ"א
שו"ע חו"מ קצ"ט ס"ב ובסמ"ע שם סק"ג. ועיין שם בנתיבות המשפט
רמב"ם שמיטה ויובל פ"ו ה"ז
בבא מציעא סה משנה: מרבין על השכר
קצות החושן סי' ר"ג סק"ד
מסכת ע"ז סב: בא עליה וכו'
ריטב"א בבא מציעא עז: בעניין זקיפת מלוה
קובץ שמועות בבא מציעא עב בשם הגר"ח ז"ל
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il