ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת בקראון פלזה עם הרב שמואל אליהו והרב יוני לביא ושבת שירה עם הרב סבתו
בית המדרש משפחה חברה ומדינה שמיטת כספים
1.00x

דיני חוב ודיני חיוב בשמיטת כספים

בדין שמיטת כספים בדבר שאינו הלוואה, בדעת הר"י מגאש ובדעת הרמב"ם בפ' המשניות.
מוקדש לעלוי נשמת
רחל בת יקוט
לחץ להקדשת שיעור זה
מקורות:

רמב"ם שמיטה ויובל פ"ט הי"א ובכס"מ שם
קובץ שיעורים כתובות סעיף ק"ס וסעיף קס"ה
רמב"ם מכירה פ"ה ה"ד ובמ"מ שם
רמב"ם ערכין פ"ז הי"ב ובאור שמח שם בא"ד כתב המחנ"א
שו"ע חו"מ קצ"ט ס"ב ובסמ"ע שם סק"ג. ועיין שם בנתיבות המשפט
רמב"ם שמיטה ויובל פ"ו ה"ז
בבא מציעא סה משנה: מרבין על השכר
קצות החושן סי' ר"ג סק"ד
מסכת ע"ז סב: בא עליה וכו'
ריטב"א בבא מציעא עז: בעניין זקיפת מלוה
קובץ שמועות בבא מציעא עב בשם הגר"ח ז"ל
עוד בנושא שמיטת כספים
שאל שאלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il