ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

חזקת תשמישין ;">

בית מדרש גמרא בבא בתרא Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (48 ד') הורד mp3
שלח לחבר צפה בשיעור (48 ד')

י"ד כסלו ה'תש"ע

חזקת תשמישין


נערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
חנה בת חיים

מקורות:
בבא-בתרא ו "אמר רב נחמן אחזיק להורדי וכו'".
רש"י ד"ה "אחזיק להורדי".
תוס' בע"ב ד"ה "ואי חבריה בטינא".
עיין נמוק"י ד"ה האי מאן דאחזיק בכשורא דמטללתא.
טור חו"מ קנ"ג [אות כ"ד] במחלוקת רשב"ם והגאונים.
וע"ש בב"י.
טור חו"מ קנ"ה [אות נ"א].
שו"ע חו"מ קנ"ג סע' ט"ז.
קצוה"ח קנ"ג סק"ג וסק"ד.
קצות ס' קפ"ט ס"ק א'.
נתיבות קנ"ג ס"ק י"ד.
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זו שנית