ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת בקראון פלזה עם הרב שמואל אליהו והרב יוני לביא ושבת שירה עם הרב סבתו

חזקת תשמישין

מחלוקת אם מחילה מועילה בחזקת תשמישין והאם יש שעבוד בלא קניין.
מוקדש לעלוי נשמת
חנה בת חיים
לחץ להקדשת שיעור זה
מקורות:
בבא-בתרא ו "אמר רב נחמן אחזיק להורדי וכו'".
רש"י ד"ה "אחזיק להורדי".
תוס' בע"ב ד"ה "ואי חבריה בטינא".
עיין נמוק"י ד"ה האי מאן דאחזיק בכשורא דמטללתא.
טור חו"מ קנ"ג [אות כ"ד] במחלוקת רשב"ם והגאונים.
וע"ש בב"י.
טור חו"מ קנ"ה [אות נ"א].
שו"ע חו"מ קנ"ג סע' ט"ז.
קצוה"ח קנ"ג סק"ג וסק"ד.
קצות ס' קפ"ט ס"ק א'.
נתיבות קנ"ג ס"ק י"ד.
עוד בנושא בבא בתרא
שאל שאלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il