בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • בבא בתרא
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

חנה בת חיים

חזקת תשמישין

מחלוקת אם מחילה מועילה בחזקת תשמישין והאם יש שעבוד בלא קניין.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

י"ד כסלו ה'תש"ע
48 דק' צפיה
מקורות:
בבא-בתרא ו "אמר רב נחמן אחזיק להורדי וכו'".
רש"י ד"ה "אחזיק להורדי".
תוס' בע"ב ד"ה "ואי חבריה בטינא".
עיין נמוק"י ד"ה האי מאן דאחזיק בכשורא דמטללתא.
טור חו"מ קנ"ג [אות כ"ד] במחלוקת רשב"ם והגאונים.
וע"ש בב"י.
טור חו"מ קנ"ה [אות נ"א].
שו"ע חו"מ קנ"ג סע' ט"ז.
קצוה"ח קנ"ג סק"ג וסק"ד.
קצות ס' קפ"ט ס"ק א'.
נתיבות קנ"ג ס"ק י"ד.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il