ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

חזקת תשמישין

מחלוקת אם מחילה מועילה בחזקת תשמישין והאם יש שעבוד בלא קניין.
לחץ להקדשת שיעור זה
מקורות:
בבא-בתרא ו "אמר רב נחמן אחזיק להורדי וכו'".
רש"י ד"ה "אחזיק להורדי".
תוס' בע"ב ד"ה "ואי חבריה בטינא".
עיין נמוק"י ד"ה האי מאן דאחזיק בכשורא דמטללתא.
טור חו"מ קנ"ג [אות כ"ד] במחלוקת רשב"ם והגאונים.
וע"ש בב"י.
טור חו"מ קנ"ה [אות נ"א].
שו"ע חו"מ קנ"ג סע' ט"ז.
קצוה"ח קנ"ג סק"ג וסק"ד.
קצות ס' קפ"ט ס"ק א'.
נתיבות קנ"ג ס"ק י"ד.
עוד בנושא בבא בתרא

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il