בית המדרש

  • מדורים
  • הרה"ג דב ליאור
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אסתר בת רחל

בין אדם לעמו

בדרך כלל חושבים שהתשובה מתמקדת בדברים שבינו לבין קונו וחברו. אולם כשנתבונן נראה שלא פחות חשוב מכן אדם צריך לחשוב גם על הנושאים שקשורים בין אדם הפרטי לעמו ובייחוד בתקופתנו.

undefined

הרה"ג דוב ליאור

תשרי תשס"ט
2 דק' קריאה
בפרשתנו אנו מסיימים את מנין מצוות התורה, מצוה תרי"ב ותרי"ג שתיהן מתייחסות לנושא לימוד התורה בעם ישראל. מצוות כתיבת ספר תורה לכל אחד ואחד, שלפי הבנת הפרישה והש"ך בדעת הרא"ש (כפי שמובא ביו"ד ס"ס ע"ר ובערוך השולחן שם) בזמננו שאין לומדים מתוך ספר תורה, אזי המצוה היא לרכוש את ספרי התלמוד ומפרשיו, ובזה מקיימים מצוות עשה של כתיבת ספר תורה שעיקר עניינה בשביל הלימוד. המצוה השניה הינה מצוות הקהל. בסיום שנת השמיטה, מלך ישראל מכנס את הציבור וקוראים במעמד הקהל מפרשיות התורה. מטרת ההקהל היא שהעם כולו ידע שאצלנו התורה אינה נחלת היחיד, אלא האומה כולה ומנהיגיה מקבלים על עצמם את הדרכתה והוראותיה.
בנוסף לתכנים החשובים האלה ששבת זו מקפלת בתוכה, היא נקראת גם שבת תשובה על שם ההפטרה שאנו קוראים בה "שובה ישראל", היות והיא חלה בין כסה לעשור שהם ימים המיוחדים לתשובה והתעוררות.
בדרך כלל חושבים שהתשובה מתמקדת בדברים שבינו לבין קונו, ובדברים שבינו לבין חברו. אולם, כשנתבונן, נראה שלא פחות חשוב מכן אדם צריך לחשוב גם על הנושאים שקשורים בין אדם הפרטי לעמו, ובייחוד בתקופתנו, תקופת שיבת ציון וקיבוץ נדחי ישראל, ובמאבק על ארצנו הקדושה שאומות העולם רוצים לגוזלה ולהוציאה מתחת ידינו.
שומה על כולנו המשימה הקדושה של תורתנו שיש מצוה לנחול את הארץ, להתיישב בכל מרחביה ולהחיל ריבונות עם ישראל על כל חבליה. יש לתקן את חטא המרגלים בתשובת המשקל כנגד "וימאסו בארץ חמדה" לחשוק ולחונן את עפרה! בימים 'הנוראים' כשאנו מתפללים "וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו .. ותן שמחה לארצך וששון לעירך". כל זה יבוא אם אנו נתקן את עצמנו, ונרצה בכל מאודנו שגילוי כבוד מלכות שמים יתפשט על כל חבלי ארצנו, וכל עמנו למגדול על קטן ידעו ויבינו שתכלית בריאת האומה הזאת היא שבאמצעותה יתפרסם כבוד ה' בכל אפסי ארץ, ומקום ההקרנה יהיה ארץ ישראל וירושלים בירתה. הלוואי שנזכה כולנו לתקן את עצמנו להיחתם לחיים טובים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il