בית המדרש

  • מוסר מלכים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב מישאל דהאן זצ"ל

מזוזה

undefined

הרב מישאל דהאן זצוק"ל

תשרי תשס"ט
2 דק' קריאה
ייחוד המבדיל וסימן ההיכר של הבית היהודי היא המזוזה שעל פתח הבית, שבזה נודע לכל כי בית יהודי הוא.
והנה התועלת הרוחנית והגשמית היוצאת ממצוה יקרה זו, רבה וגדולה לאין ערוך. והיא:א. אמונה.ב. שמירה.ג. בעלות. וכל זה מוביל למטרה אחת, שהיא לעשות רצונו יתב"ש ולעובדו כל הימים, וכמ"ש להלן בס"ד.
א. אמונה. יעודה האמיתי של המזוזה לקבוע בלב האיש היהודי בבואו ובצאתו את האמונה הטהורה בו יתב"ש, ולזכור תמיד חסדיו הגדולים שעשה ועושה אתו בכל עת ובכל רגע. וכמ"ש "שויתי ה' לנגדי תמיד" (תהלים ט"ז ח'). ורז"ל הודיעונו שצריך להניח המזוזה בטפח הסמוך לרשות הרבים, בכדי שיפגש במצוה מיד (מנחות ל"ג ע"ב).
ב. שמירה. רבותינו הקדושים אמרו על זה במתק לשונם, מלך בשר ודם יושב מבפנים, ועבדיו משמרים אותו מבחוץ, ואילו הקב"ה, עבדיו מבפנים, והוא משמרם מבחוץ (ע"ז י"א ע"א ושם במנחות).
ג. בעלות. בזה טמון רעיון עמוק. והוא, להוציא מלב האדם הדעה השלילית שהוא בעל הבית על רכושו, ולהחדיר בלבו הדעה החיובית שבעל הבית האמיתי הוא אל עליון יתב"ש, ששמו הקדוש מתנוסס לתפארה בפתח הבית, והוא הנותן לו כח לעשות חיל, והאדם רק כאורח הנוטה ללון אצל בעה"ב.
המתעמק היטב בדברים אלו, תבער בלבו שלהבתיה ורשפי אש קדש, לאהבה וליראה את ה' הנכבד והנורא יתב"ש על אהבתו שאין לה קץ וגבול לעם בחירו בכלל ולכל אחד ואחד בפרט, צנה וסוחרה לשומרו מכל נזק ופגע רע לבל יאונה אליו כל רע ונגע לא יקרב באהלו. וישתדל להשיג מזוזות כשרות ומפוארות מסופר ירא שמים, הכתובות על הקלף ובדיו כתיבה תמה, ולהדר בהן פתח הבית וכל הפתחים החייבים במזוזה. ונוסף לכך יש לבדוק אותן פעמיים בשבע שנים ולראות אם לא נתקלקלו במשך הזמן, כמ"ש מרן הקדוש בש"ע יו"ד סי' רצ"א ס"א, ע"ש. ואז יהיה לבו נכון ובטוח שיש לו שמירה מעולה של השומר אמת לעולם יתב"ש לעולמי עד ולנצח נצחים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il