בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • עשרת ימי תשובה
לחץ להקדשת שיעור זה

ימים נוראים

הימים הנוראים - ימי אימת הדין או ימי שמחה ותחושת הרוממות של המלך היושב על כסא רם ונישא.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

2 דק' קריאה
זכרונות ימי נעורי של הימים הנוראים הם זכרונות של ימי דין, כשאימת הדין היתה אופפת את הכל. אלו היו ימים שהדגש בהם היה "ונתנה תוקף קדושת היום כי הוא נורא ואיום", "בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון, מי יחיה ומי וכו'". ובמשך השנים הלך והשתנה האופי של הימים הנוראים כאשר במקום הפחד ויראה העונש ואימת הדין, באה יראת הרוממות והדגשת המלכת הקב"ה: "אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם". במקום הדאגה וחשבון הנפש האישי באה השמחה ותחושת הרוממות של המלך היושב על כסא רם ונישא. כמובן שיראת העונש ואימת הדין לא בטלו לגמרי, זהו יום הדין. אבל הם זזו ממקומם המרכזי בלב למקום שני, ואת המקום הראשון תופסת התחושה של יראת הרוממות, הרגשת ההוד וההדר של יום הממליכה את המלכות העליונה. המלך הושב על כסא מלכותו.

ואכן מתברר שבמקורות הפנימיים של תורתנו עיקר ענינם של הימים הנוראים הוא שבהם רבש"ע משפיע שפע וברכה לעולמו. זו המהות של הימים הנוראים. הקב"ה יושב על כסא מלכותו ומחלק מאוצרותיו ברכה ושפע לעולמו, חיים ופרנסה, שפע רוחני ושפע גשמי. אך מכיון שרבש"ע משפיע שפע, באים מקטרגים ומשטינים המערערים ואומרים כי לא לכולם מגיע השפע, ובעקבות זה יש דיונים למי מגיע ולמי לא. לאמור, הצד של הדין בימים אלו הוא נספח לעיקר, שהוא יום התגלות רבש"ע בחַלקו שפע וברכה לעולמו.

כך מבואר במקורות הפנימיים, כאשר לעומת זה בגמרא ובהלכה יותר מודגש שהימים הנוראים הם ימי הדין. ככל שמתגלה יותר התורה הפנימית, כך לובשים הימים הנוראים אופי חדש. אולם לדעתי יש עוד גורם גדול לשינוי האופי של הימים הנוראים, והוא השינוי שחל במצבו של עם ישראל. במשך ימי הגלות הארוכים היינו מפוזרים בין האומות, לא היינו עם, היינו בודדים, כל קהילה חיה לעצמה, עצמות מפוזרות בלי קשר חיים ביניהם, כל אבר לעצמו. והנה ב"ה כעת הננו חוזרים להיות עם אחד בארץ ישראל. והנה כבר עבר למעלה מיובל שנים למדינת ישראל. וכשעם ישראל חוזר להיות עם, מתגלה המלכות האלקית. בכל ימי הגלות היתה שכינתא בגלותא. אבל כעת עם ד' חזר להיות לעם ומלך ישראל רבש"ע מתגלה בכל הדר מלכותו.

יש אמנם עוד דרך עד לגאולתנו השלמה ועד שיתגלה ד' למלך על כל הארץ, אבל כבר כעת אנו מרגישים את ברכת ד' ושפעו וטובו עלינו, ועבודת ד' מתגברת ותופסת את מקום היראה, וההסתכלות הכללית תופסת את מקום ההסתכלות הפרטית. זה גורם שהאופי של הימים הנוראים השתנה ליראת הרוממות, לשמחה ביום התגלות המלכות האלקית. בעצם שני ההסברים חד הם, תהליך הגאולה וגילוי סודות התורה חד הם. ואנו מתפללים לפני בורא עולם: ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את עשו, והיתה לד' המלוכה".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il