בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • שיחות לשלשת השבועות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

אשר ישעיהו בן רבקה

לקראת תשעה באב

באילו דברים צריכים במיוחד להתעורר ולהתחזק בימים אלו של בין המצרים?

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

תמוז תשס"ב
2 דק' קריאה
נמצאים אנו בימי בין המצרים, בין שבעה עשר בתמוז לבין תשעה באב. אלו ימי זכרון ואבלות על חורבן הארץ ועל חורבן בית המקדש. דורות רבים לא היה בידינו לעשות מעשים בפועל לגאולת ישראל. היינו בגלות תחת עול הגוים ולא יכולנו לשנות את המצב. יכולנו רק להתפלל ולהתחזק בקיום התורה והמצוות ולבקש מהקב"ה שיגאלנו ברוב רחמיו, ולצפות בלבנו לישועה. לכן התוכן של ימי בין המצרים היה קיום מנהגי אבלות על החורבן, הימנעות ממסיבות של שמחה, אמירת קינות, התכנסות פנימית בתפילה ובתחנונים.

והנה זכינו ב"ה שרבונו של עולם אלוקי ישראל, אבינו שבשמים, החל להאיר פניו אלינו והסיר מעלינו את עול הגויים באיזה מדה ופתח לנו את שערי ארץ-ישראל. זכינו שחלק ניכר מעם ישראל עלה לארץ. הקב"ה הסיר את שלטון הגויים מארץ-ישראל והקים לנו את המדינה. שערי הארץ פתוחים לכל ישראל. כשאנו מגיעים לימי בין המצרים אין הם עוד ימי בכי ואבל, ימי עצבות וצער מבלתי יכולת לפעול, אלא בידינו לעשות מעשים בפועל למען גאולת ישראל. אמנם לא הכל בידינו, כי אין בידינו לבנות את בית-המקדש, אך יש בידינו להתקבץ לארץ-ישראל, לבנות את הארץ שבידינו, להתיישב בה לבנות את ירושלים. לפיכך ימי בין המצרים צריכים לעורר אותנו לפעול ככל יכולתנו למען הגאולה. עלינו לקרוא לעליה לארץ של אותם יהודים שעדיין לא עלו, ובעיקר לקרוא לאותם יהודים שנוהגים את מנהגי האבלות של בין המצרים אבל לארץ הם עדיין לא עלו, לקרוא להם ולומר, לא די בזה שאתם בוכים על החורבן, אלא עליכם לפעול למען הבנין. אמנם כולנו אבלים על חורבן המקדש לב האומה, אבל אבלות זו היא שמחייבת לפעול ככל האפשר לקירובה של הגאולה וזאת על-ידי בנין ארץ-ישראל ויישובה, בנין ירושלים ויישובה, וכמובן על-ידי שנעשה כולנו את רצונו של ה' יתברך.

המהר"ל מונה שלושה דברים שמאפיינים את הגלות:
א. הגלות מארץ-ישראל לחץ-לארץ.
ב. השעבוד תחת מלכויות.
ג. הפיזור.
אנחנו יכולים היום לתקן את שלושתם - להתקבץ כולנו לארץ ישראל תחת שלטון עם ישראל (אמנם עדיין השלטון אינו שלטון נוהג על-פי התורה, אבל אין עלינו עול גויים שבו יש חילול ה' ולא עוד אלא אם הציבור שומר המצוות יתקבץ לארץ-ישראל, תהיה בזה השפעה משמעותית גם על השלטון בארץ).

אלה הדברים שיש להתעורר להם בימים בין המצרים אלה. ויהי רצון שנזכה לגאולה שלמה בקרוב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il