בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ויגש
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב מרדכי צמח בן מזל

"ויגש אליו יהודה"

undefined

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל

תשנ"ב
האם רק מקרה הוא שדוקא יהודה אשר ירד מאחיו, משום "שהורידוהו מגדולתו" כשראו בצרת אביהם אמרו: "אתה אמרת לנו למוכרו, אילו אמרת להשיבו היינו שומעים לך", דוקא הוא מתעלה לגדולה נפשית של "אנכי אערבנו מידי תבקשנו" תוך קבלה ונכונות, "וחטאתי לך כל הימים - לעוה"ב" ועל כן נאלץ לגשת עכשיו אל יוסף.
"לב מלכים ושרים ביד ה'" - לא רק אלה שהגיעו בפועל למלכות, אלא גם אלה שהמלכות ראויה ומיועדת להם. יהודה הוא הגורם בעקיפין שיוסף יגיע למלכות וקיום חלומותיו במלואם, אצל עם זר ורחוק מהבית, ע"י ההצעה להצלתו - מה בצע כי נהרוג את אחינו - מחד ומאידך רצון וכונה להשפלתו - "לכו ונמכרנו לישמעאלים". הוא העומד עכשיו לפני יוסף ומוכן לשעבד ולהשפיל את עצמו: "ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדני". וכשם שלא הרגיש ששלוחו של מקום הוא ויד ה' היא שכיונה את לבו להצעת המכירה - כך גם אינו מרגיש את יד ה' המכוונת שדוקא הוא יהיה הגורם להתודעות יוסף אל אחיו וירידת בית יעקב למצרים. וכשם שהירידה מאחיו גילגלה את לידתו של פרץ - כיסוד למלכות - "מלך פורץ גדר", כך גם זכה ,שאת יהודה שלח לפניו" מתוך הכרה ש"מטרף בני עלית" ועל כן "לא יסור שבט מיהודה".
(התשנ"ב)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il