ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

"ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה"

בית מדרש פרשת השבוע חומש שמות בא Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר

תשמ"ו

"ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה"


נערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
הרב מרדכי צמח בן מזל

יצירתו של האדם, עפר מן האדמה אבל באפיו נשמת חיים חלק אלק' ממעל. והוא הנותן לו כח ועוז לפעול ולעשות ביצירה האלקית ככל העולה על רוחו עד כדי כך שלעיתים גם אם הוא יודע את בוראו, מסוגל הוא במתכון למרוד בו.
זהו אולי המושג שכינתא בגלותא. בלי הכח האלקי שבקרבו, לא יכול היה האדם להניע יד ורגל, וכל חיותו וכושר פעולתו מהכח האלקי שבו, ואת הכח הזה מנצל האדם לעשות נגד רצון בוראו ויוצרו.
עד כדי כך גדולה הבחירה החופשית שניתנה לאדם, כיחיד. לצבור אין בחירה חופשית וכה דברי הנביא יחזקאל: "והעולה על רוחכם היה לא תהיה אשר אתם אומרים נהיה כגויים". על כן לב מלכים ושרים - השולטים בצבור - ביד ה'. וזהו שאמר אליהו על הר הכרמל "אתה הסיבות לב העם אחורנית", הכוחות שניתנו לאדם ואפשרויות בחירתו החופשית, ולב המלכים והשרים שביד ה' הם הם הגורמים להסב לב העם אחורנית.
לפיכך אמר הקב"ה למשה "בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו". ה"אני" הזה החלק האלקי שבקרבו הוא הנותן לו עוז להכביד את ליבו כיחיד, ובהיותו שליט על מצרים שלהם כצבור אין בחירה חופשית, ליבו ביד ה' והוא המכוון אותו.
(התשמ"ו)
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il