בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • בשלח
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

רחל בת יקוט

ויהי בשלח פרעה את העם"

undefined

הרב אברהם צוקרמן זצ"ל

תשמ"ח, תשנ"ו
2 דק' קריאה
א'
"כי קרוב הוא" כפשוטו אנו מסבירים אף על פי שזו הדרך הקרובה, לא הוליכם ה' בדרך זו והוליכם דרך המדבר. ברם לאור דברי חכמים מתבארים המלים "כי קרוב הוא" מפני שזו דרך קרובה והם עשוים להכנס לארץ יותר מדי מהר. וכך מצאנו בדברי חז"ל: אמר הקב"ה אם אני מכניסם לארץ מיד , זה פונה לכרמו וזה פונה לפרדסו ותורה מה תהא עליה!? - הריני מוליכם במדבר ארבעים שנה עד שתהא התורה נבללת בגופם ואני מכניסם לארץ.
הויע אומר: מטרת ההליכה במדבר - שהתורה תהא נבללת בגופם. מהו המושג "נבללת"? טבעי הוא שהגוף דורש מזון, לאף אחד לא צריך להזכיר שהוא צריך לאכול או לשתות. האדם שנברא בצלם ומבחינה רוחנית יש בטו מותר מן הבהמה זקוק למזון רוחני. והיה זה טבעי אילו היה האדם מרגיש רעב למזון רוחני, דבר שלצערינו במציאות איננו כך. ביחס לעתיד מצאנו בדברי הנביא: "והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי ה'" (עמוס ח'). זהו אולי כונת חכמים "שתהא התורה נבללת" - שהרעב לתורה יהא טבעי כמו הרעב למזון גופני. ואולי משום כך כלל הקב"ה את צרכינו במדבר ארבעים שנה בלחם מן השמים שנבלל בגוף, להחדיר בנו את הרעב למזון רוחני.
(התשמ"ח)


ב'
"בראותם מלחמה" - זו מלחמת עמלק (מכילתא). למעשה היתה זאת רק דחיה, כי במסע העשירי(!) בהיותם ברפידים בא עמלק ונלחם עם ישראל. ומה אם כן הרווח של ההסבה דרך ים סוף, הן אז עמדו בפני מלחמה עם מצרים, ומשה הרגיע אותם "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון,, דבר זה הן אפשר היה לעשות במלחמת עמלק, ה' ילחם להם והם יחרישו?
ברם מדרך המלחמה שהיתה עם עמלק ברפידים אנו מבינים שהיתה זאת חובה אישית על ישראל להלחם ועל כן אמר משה ליהושע - "בחר לך אנשים וצא להלחם בעמלק" כי זו צריכה להיות מלחמה טבעית ולא ניסית. ובזה תרץ מרן הרב חרל"פ את דברי החינוך שכתב שנשים חייבות במלחמת שבעת העמים ופטורות ממלחמת עמלק. כי מלחמת שבעת העמים היה גם נס "ושלחתי את הצרעה לפניך" ולא רק מלחמה טבעית ע"כ בזה גם הנשים חייבות אבל מלחמת עמלק היתה רק בדרך טבעית, בזה נשים פטורות דלאו בנות כבוש ומלחמה הן.
ונראה לנו לאמר: כל המלחמות, החל מהצורך להלחם עם מצרים ועד כבוש הארץ, היתה לצורכי ישראל, ועל כן "ה' ילחם לכם", בדרך זו או אחרת. מלחמתו של עמלק היתה כביכול כלפי מעלה, לערער את האמונה בה', ולפגוע בכבודו. על כן מלחמה זו חובה היא על ישראל על כבוד המקום וביסוס האמונה בו.
(התשנ"ו)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il