ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

ברכת החמה במקורות ;">

דף הבית ראשי בית מדרש הלכה ומנהג אסטרונומיה וזמנים בהלכה Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (6 ד') הורד mp3
שלח לחבר צפה בשיעור (6 ד')

כ' חשוון תשס"ט

ברכת החמה במקורות

ברכת החמה - חלק א'נערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
רחל בת יקוט

ברכת החמה היא ברכה נדירה ביותר, אשר מברכים כשרואים את השמש בכל מחזור בן 28 שנים, כאשר לפי המסורת השמש חוזרת למקומה המקורי שנתלתה ברקיע בבריאת העולם.

הברכה במקורות
הברכה מוזכרת לראשונה במדרש רבה ויקרא (פרשה כ"ג פסקה ח):
"הרואה את החמה בתקופתה, לבנה בתקופתה, כוכבים במסילותם, מזלות בסידורן ואת הרקיע בטהרתו, אומר ברוך עושה מעשה בראשית."
ברייתא זו הובאה בתלמוד הבבלי, שם נאמר (מסכת ברכות, נ"ט ב):
"תנו רבנן (שנו רבותינו): הרואה חמה בתקופתה, לבנה בגבורתה, וכוכבים במסילותם ומזלות כסדרן - אומר 'ברוך עושה בראשית'. ואימת הוי (ומתי קורה "חמה בתקופתה")? אמר אביי: כל כ"ח שנין והדר מחזור ונפלה תקופת ניסן בשבתאי באורתא דתלת נגהי ארבע"
(כל 28 שנה, כאשר חוזר המחזור ונופלת תקופת ניסן במזלו של שבתאי בערב שבין יום שלישי לרביעי).
וכך פסק הרמב"ם (הלכות ברכות י, יח):
"הרואה את החמה ביום תקופת ניסן של תחילת המחזור של שמונה ועשרים, שהתקופה בתחילת ליל רביעי--כשרואה אותה ביום רביעי בבוקר, מברך עושה בראשית... "
עם זאת, יש שגרסו בגמרא "עושה מעשה בראשית", כחלק מן הגרסאות בויקרא רבה (אחת הגרסאות שם אף נוקטת את הלשון "עושה שמים וארץ"). לפיכך, זוהי הברכה המקובלת כיום, במלואה: ברוך אתה ה', אלהינו, מלך העולם, עושה מעשה בראשית. בתוספתא נמצא המקור הקדום ביותר, וכמו כן מובאת ברייתא בבבלי, ברכות נ"ט ב'. משמעות הברכה היא הודאה לבורא על המחזוריות עונות השנה, שבהן תלויין החיים על פני האדמה.

נוסח הברכה
נוהגים לומר פרקים אלו: תהלים ע"ב, תהלים ע"ה, מלאכי ג', תהלים צ"ו, תהלים קמ"ח, תהלים י"ט.
הרב ר"מ סופר תיקן נוסחת ברכת החמה בשנת תר"א, היא מתחילה בפסוקים:
"כי שמש ומגן ה' אלוהים וגו' (תהילים פ"ד י"ב), ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים (שם ע"ב ה). הודינו לך (שם ע"ה ב), וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה (מלאכי ג' כ), הגידו השמים צדקו (תהילים צ"ז ו)."
אחר אומרים מזמור: השמים מספרים כבוד אל (שם י"ט), ומזמור: הללויה הללו את ה' מן השמים (שם קמ"ח), ואח"כ הברכה: בא"י אמ"ה עושה מעשה בראשית.
יש נוהגים לומר גם אל אדון עד וחיות הקודש מתפילת שבת בשחרית, וגומרים בשיר המעלות אשא עיני אל ההרים (שם קכ"א). ומוסיפים: ת"ר הרואה חמה בתקופתה וכו' (כנ"ל), רבי חנניא וכו' (סוף מכות).
אומרים קדיש דרבנן, ומוסיפים:
"יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו, כמו שהחייתנו וקיימתנו והגעתנו לזמן הזה לברך ברכה זו, כן תחיינו ותקיימנו ותזכנו לברכה בתקופות אחרות הבאות עלינו לשלום, שמחים בבנין עירך וששים בעבודתך ותזכנו לראות פני משיחך ותקיים בנו מקרא שכתוב על ידי נביאך כאמור והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים וגו' (ישעיה ל')."


חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il