בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • בבא מציעא
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

יוסף בן שמחה

מסכת בבא מציעא - דף ב'

עד המסייע במחלוקת הראשונים

ביאור מחלוקת ראשונים: אם עד מסייע פוטר משבועה וממה נ"מ להלכה; ביאור כמה מחלוקות ראשונים עפ"י היסוד האם שבועה היא בירור או חיוב תשלום.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

כ' חשוון תשס"ט
53 דק' צפיה
מקורות

- רא"ש ב"מ סי' ג'.
- נ"י ב"מ (דף א' ברי"ף) סוף עמ' א' בדברי המהר"ם מרוטנבורג, ומלחמות שם.
- טור חו"מ ל"ד [ל"ח] דברי רבנו יקר, וב"י וב"ח שם.
- ש"ך חו"מ פ"ז ס"ק י"ד, וקצות ס"ק חי וס"ק ט' שם.
- שו"ע חו"מ ע"ה סע' ט"ו, ובש"ך ס"ק נ"א.
- רא"ש ב"מ אלו מציאות סי' י"ג "סימנים וסימנים ועד אחד"
- נ"י ב"מ (דף ט"ו ברי"ף) "אמר המחבר עד אחד" וכו' תשו' הרא"ש כלל ח' אות ג'.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il