ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

עד המסייע במחלוקת הראשונים ;">

בית מדרש גמרא בבא מציעא Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (53 ד') הורד mp3
שלח לחבר צפה בשיעור (53 ד')

כ' חשוון תשס"ט

עד המסייע במחלוקת הראשונים

מסכת בבא מציעא - דף ב'נערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
יוסף בן שמחה

מקורות

- רא"ש ב"מ סי' ג'.
- נ"י ב"מ (דף א' ברי"ף) סוף עמ' א' בדברי המהר"ם מרוטנבורג, ומלחמות שם.
- טור חו"מ ל"ד [ל"ח] דברי רבנו יקר, וב"י וב"ח שם.
- ש"ך חו"מ פ"ז ס"ק י"ד, וקצות ס"ק חי וס"ק ט' שם.
- שו"ע חו"מ ע"ה סע' ט"ו, ובש"ך ס"ק נ"א.
- רא"ש ב"מ אלו מציאות סי' י"ג "סימנים וסימנים ועד אחד"
- נ"י ב"מ (דף ט"ו ברי"ף) "אמר המחבר עד אחד" וכו' תשו' הרא"ש כלל ח' אות ג'.
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il