ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

שמות פרק ל

דף הבית בית מדרש תנ"ך תכני התנ"ך ספר שמות Bookmark and Shareגירסת הדפסה
שלח לחבר


שמות פרק ל
מוקדש לעלוי נשמת
ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

(א) ועשית מזבח מקטר קטרת עצי שטים תעשה אתו: (ב) אמה ארכו ואמה רחבו רבוע יהיה ואמתים קמתו ממנו קרנתיו: (ג) וצפית אתו זהב טהור את גגו ואת קירתיו סביב ואת קרנתיו ועשית לו זר זהב סביב: (ד) ושתי טבעת זהב תעשה לו מתחת לזרו על שתי צלעתיו תעשה על שני צדיו והיה לבתים לבדים לשאת אתו בהמה: (ה) ועשית את הבדים עצי שטים וצפית אתם זהב: (ו) ונתתה אתו לפני הפרכת אשר על ארן העדת לפני הכפרת אשר על העדת אשר אועד לך שמה: (ז) והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר בבקר בהיטיבו את הנרת יקטירנה: (ח) ובהעלת אהרן את הנרת בין הערבים יקטירנה קטרת תמיד לפני יהוה לדרתיכם: (ט) לא תעלו עליו קטרת זרה ועלה ומנחה ונסך לא תסכו עליו: (י) וכפר אהרן על קרנתיו אחת בשנה מדם חטאת הכפרים אחת בשנה יכפר עליו לדרתיכם קדש קדשים הוא ליהוה: (יא) וידבר יהוה אל משה לאמר: (יב) כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו ליהוה בפקד אתם ולא יהיה בהם נגף בפקד אתם: (יג) זה יתנו כל העבר על הפקדים מחצית השקל בשקל הקדש עשרים גרה השקל מחצית השקל תרומה ליהוה: (יד) כל העבר על הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה יתן תרומת יהוה: (טו) העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת יהוה לכפר על נפשתיכם: (טז) ולקחת את כסף הכפרים מאת בני ישראל ונתת אתו על עבדת אהל מועד והיה לבני ישראל לזכרון לפני יהוה לכפר על נפשתיכם: (יז) וידבר יהוה אל משה לאמר: (יח) ועשית כיור נחשת וכנו נחשת לרחצה ונתת אתו בין אהל מועד ובין המזבח ונתת שמה מים: (יט) ורחצו אהרן ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם: (כ) בבאם אל אהל מועד ירחצו מים ולא ימתו או בגשתם אל המזבח לשרת להקטיר אשה ליהוה: (כא) ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימתו והיתה להם חק עולם לו ולזרעו לדרתם: (כב) וידבר יהוה אל משה לאמר: (כג) ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור חמש מאות וקנמן בשם מחציתו חמשים ומאתים וקנה בשם חמשים ומאתים: (כד) וקדה חמש מאות בשקל הקדש ושמן זית הין: (כה) ועשית אתו שמן משחת קדש רקח מרקחת מעשה רקח שמן משחת קדש יהיה: (כו) ומשחת בו את אהל מועד ואת ארון העדת: (כז) ואת השלחן ואת כל כליו ואת המנרה ואת כליה ואת מזבח הקטרת: (כח) ואת מזבח העלה ואת כל כליו ואת הכיר ואת כנו: (כט) וקדשת אתם והיו קדש קדשים כל הנגע בהם יקדש: (ל) ואת אהרן ואת בניו תמשח וקדשת אתם לכהן לי: (לא) ואל בני ישראל תדבר לאמר שמן משחת קדש יהיה זה לי לדרתיכם: (לב) על בשר אדם לא ייסך ובמתכנתו לא תעשו כמהו קדש הוא קדש יהיה לכם: (לג) איש אשר ירקח כמהו ואשר יתן ממנו על זר ונכרת מעמיו: (לד) ויאמר יהוה אל משה קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה סמים ולבנה זכה בד בבד יהיה: (לה) ועשית אתה קטרת רקח מעשה רוקח ממלח טהור קדש: (לו) ושחקת ממנה הדק ונתתה ממנה לפני העדת באהל מועד אשר אועד לך שמה קדש קדשים תהיה לכם: (לז) והקטרת אשר תעשה במתכנתה לא תעשו לכם קדש תהיה לך ליהוה: (לח) איש אשר יעשה כמוה להריח בה ונכרת מעמיו:
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il