ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

ויקרא פרק א

דף הבית בית מדרש תנ"ך תכני התנ"ך ספר ויקרא Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר


ויקרא פרק א
מוקדש לעלוי נשמת
ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

(א) ויקרא אל משה וידבר יהוה אליו מאהל מועד לאמר: (ב) דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם אדם כי יקריב מכם קרבן ליהוה מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם: (ג) אם עלה קרבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו אל פתח אהל מועד יקריב אתו לרצנו לפני יהוה: (ד) וסמך ידו על ראש העלה ונרצה לו לכפר עליו: (ה) ושחט את בן הבקר לפני יהוה והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם וזרקו את הדם על המזבח סביב אשר פתח אהל מועד: (ו) והפשיט את העלה ונתח אתה לנתחיה: (ז) ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח וערכו עצים על האש: (ח) וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים את הראש ואת הפדר על העצים אשר על האש אשר על המזבח: (ט) וקרבו וכרעיו ירחץ במים והקטיר הכהן את הכל המזבחה עלה אשה ריח ניחוח ליהוה: (י) ואם מן הצאן קרבנו מן הכשבים או מן העזים לעלה זכר תמים יקריבנו: (יא) ושחט אתו על ירך המזבח צפנה לפני יהוה וזרקו בני אהרן הכהנים את דמו על המזבח סביב: (יב) ונתח אתו לנתחיו ואת ראשו ואת פדרו וערך הכהן אתם על העצים אשר על האש אשר על המזבח: (יג) והקרב והכרעים ירחץ במים והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה עלה הוא אשה ריח ניחח ליהוה: (יד) ואם מן העוף עלה קרבנו ליהוה והקריב מן התרים או מן בני היונה את קרבנו: (טו) והקריבו הכהן אל המזבח ומלק את ראשו והקטיר המזבחה ונמצה דמו על קיר המזבח: (טז) והסיר את מראתו בנצתה והשליך אתה אצל המזבח קדמה אל מקום הדשן: (יז) ושסע אתו בכנפיו לא יבדיל והקטיר אתו הכהן המזבחה על העצים אשר על האש עלה הוא אשה ריח ניחח ליהוה:
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il