בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר דברים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

דברים פרק יד

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) בנים אתם ליהוה אלהיכם לא תתגדדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת: (ב) כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך ובך בחר יהוה להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה: (ג) לא תאכל כל תועבה: (ד) זאת הבהמה אשר תאכלו שור שה כשבים ושה עזים: (ה) איל וצבי ויחמור ואקו ודישן ותאו וזמר: (ו) וכל בהמה מפרסת פרסה ושסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו: (ז) אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה השסועה את הגמל ואת הארנבת ואת השפן כי מעלה גרה המה ופרסה לא הפריסו טמאים הם לכם: (ח) ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ולא גרה טמא הוא לכם מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו: (ט) את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת תאכלו: (י) וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו טמא הוא לכם: (יא) כל צפור טהרה תאכלו: (יב) וזה אשר לא תאכלו מהם הנשר והפרס והעזניה: (יג) והראה ואת האיה והדיה למינה: (יד) ואת כל ערב למינו: (טו) ואת בת היענה ואת התחמס ואת השחף ואת הנץ למינהו: (טז) את הכוס ואת הינשוף והתנשמת: (יז) והקאת ואת הרחמה ואת השלך: (יח) והחסידה והאנפה למינה והדוכיפת והעטלף: (יט) וכל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכלו: (כ) כל עוף טהור תאכלו: (כא) לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכר לנכרי כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו: (כב) עשר תעשר את כל תבואת זרעך היצא השדה שנה שנה: (כג) ואכלת לפני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את יהוה אלהיך כל הימים: (כד) וכי ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו כי ירחק ממך המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשום שמו שם כי יברכך יהוה אלהיך: (כה) ונתתה בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו: (כו) ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך בבקר ובצאן וביין ובשכר ובכל אשר תשאלך נפשך ואכלת שם לפני יהוה אלהיך ושמחת אתה וביתך: (כז) והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו כי אין לו חלק ונחלה עמך: (כח) מקצה שלש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההוא והנחת בשעריך: (כט) ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו למען יברכך יהוה אלהיך בכל מעשה ידך אשר תעשה:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il