בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר דברים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

דברים פרק כז

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ויצו משה וזקני ישראל את העם לאמר שמר את כל המצוה אשר אנכי מצוה אתכם היום: (ב) והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך והקמת לך אבנים גדלות ושדת אתם בשיד: (ג) וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעברך למען אשר תבא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך ארץ זבת חלב ודבש כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך: (ד) והיה בעברכם את הירדן תקימו את האבנים האלה אשר אנכי מצוה אתכם היום בהר עיבל ושדת אותם בשיד: (ה) ובנית שם מזבח ליהוה אלהיך מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל: (ו) אבנים שלמות תבנה את מזבח יהוה אלהיך והעלית עליו עולת ליהוה אלהיך: (ז) וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני יהוה אלהיך: (ח) וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב: (ט) וידבר משה והכהנים הלוים אל כל ישראל לאמר הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם ליהוה אלהיך: (י) ושמעת בקול יהוה אלהיך ועשית את מצותו ואת חקיו אשר אנכי מצוך היום: (יא) ויצו משה את העם ביום ההוא לאמר: (יב) אלה יעמדו לברך את העם על הר גרזים בעברכם את הירדן שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימן: (יג) ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל ראובן גד ואשר וזבולן דן ונפתלי: (יד) וענו הלוים ואמרו אל כל איש ישראל קול רם: (טו) ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת יהוה מעשה ידי חרש ושם בסתר וענו כל העם ואמרו אמן: (טז) ארור מקלה אביו ואמו ואמר כל העם אמן: (יז) ארור מסיג גבול רעהו ואמר כל העם אמן: (יח) ארור משגה עור בדרך ואמר כל העם אמן: (יט) ארור מטה משפט גר יתום ואלמנה ואמר כל העם אמן: (כ) ארור שכב עם אשת אביו כי גלה כנף אביו ואמר כל העם אמן: (כא) ארור שכב עם כל בהמה ואמר כל העם אמן: (כב) ארור שכב עם אחתו בת אביו או בת אמו ואמר כל העם אמן: (כג) ארור שכב עם חתנתו ואמר כל העם אמן: (כד) ארור מכה רעהו בסתר ואמר כל העם אמן: (כה) ארור לקח שחד להכות נפש דם נקי ואמר כל העם אמן: (כו) ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם ואמר כל העם אמן:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il