ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

יהושע פרק ג

דף הבית בית מדרש תנ"ך תכני התנ"ך ספר יהושע Bookmark and Shareגירסת הדפסה
שלח לחבר


יהושע פרק ג
מוקדש לעלוי נשמת
ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

(א) וישכם יהושע בבקר ויסעו מהשטים ויבאו עד הירדן הוא וכל בני ישראל וילנו שם טרם יעברו: (ב) ויהי מקצה שלשת ימים ויעברו השטרים בקרב המחנה: (ג) ויצוו את העם לאמר כראתכם את ארון ברית יהוה אלהיכם והכהנים הלוים נשאים אתו ואתם תסעו ממקומכם והלכתם אחריו: (ד) אך רחוק יהיה ביניכם ובניו כאלפים אמה במדה אל תקרבו אליו למען אשר תדעו את הדרך אשר תלכו בה כי לא עברתם בדרך מתמול שלשום: (ה) ויאמר יהושע אל העם התקדשו כי מחר יעשה יהוה בקרבכם נפלאות: (ו) ויאמר יהושע אל הכהנים לאמר שאו את ארון הברית ועברו לפני העם וישאו את ארון הברית וילכו לפני העם: (ז) ויאמר יהוה אל יהושע היום הזה אחל גדלך בעיני כל ישראל אשר ידעון כי כאשר הייתי עם משה אהיה עמך: (ח) ואתה תצוה את הכהנים נשאי ארון הברית לאמר כבאכם עד קצה מי הירדן בירדן תעמדו: (ט) ויאמר יהושע אל בני ישראל גשו הנה ושמעו את דברי יהוה אלהיכם: (י) ויאמר יהושע בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם והורש יוריש מפניכם את הכנעני ואת החתי ואת החוי ואת הפרזי ואת הגרגשי והאמרי והיבוסי: (יא) הנה ארון הברית אדון כל הארץ עבר לפניכם בירדן: (יב) ועתה קחו לכם שני עשר איש משבטי ישראל איש אחד איש אחד לשבט: (יג) והיה כנוח כפות רגלי הכהנים נשאי ארון יהוה אדון כל הארץ במי הירדן מי הירדן יכרתון המים הירדים מלמעלה ויעמדו נד אחד: (יד) ויהי בנסע העם מאהליהם לעבר את הירדן והכהנים נשאי הארון הברית לפני העם: (טו) וכבוא נשאי הארון עד הירדן ורגלי הכהנים נשאי הארון נטבלו בקצה המים והירדן מלא על כל גדותיו כל ימי קציר: (טז) ויעמדו המים הירדים מלמעלה קמו נד אחד הרחק מאד באדם (מאדם) העיר אשר מצד צרתן והירדים על ים הערבה ים המלח תמו נכרתו והעם עברו נגד יריחו: (יז) ויעמדו הכהנים נשאי הארון ברית יהוה בחרבה בתוך הירדן הכן וכל ישראל עברים בחרבה עד אשר תמו כל הגוי לעבר את הירדן:
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il