בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר יהושע
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

יהושע פרק יב

undefined

רבנים שונים

(א) ואלה מלכי הארץ אשר הכו בני ישראל וירשו את ארצם בעבר הירדן מזרחה השמש מנחל ארנון עד הר חרמון וכל הערבה מזרחה: (ב) סיחון מלך האמרי היושב בחשבון משל מערוער אשר על שפת נחל ארנון ותוך הנחל וחצי הגלעד ועד יבק הנחל גבול בני עמון: (ג) והערבה עד ים כנרות מזרחה ועד ים הערבה ים המלח מזרחה דרך בית הישמות ומתימן תחת אשדות הפסגה: (ד) וגבול עוג מלך הבשן מיתר הרפאים היושב בעשתרות ובאדרעי: (ה) ומשל בהר חרמון ובסלכה ובכל הבשן עד גבול הגשורי והמעכתי וחצי הגלעד גבול סיחון מלך חשבון: (ו) משה עבד יהוה ובני ישראל הכום ויתנה משה עבד יהוה ירשה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה: (ז) ואלה מלכי הארץ אשר הכה יהושע ובני ישראל בעבר הירדן ימה מבעל גד בבקעת הלבנון ועד ההר החלק העלה שעירה ויתנה יהושע לשבטי ישראל ירשה כמחלקתם: (ח) בהר ובשפלה ובערבה ובאשדות ובמדבר ובנגב החתי האמרי והכנעני הפרזי החוי והיבוסי: (ט) מלך יריחואחדמלך העי אשר מצד בית אלאחד: (י) מלך ירושלםאחדמלך חברוןאחד: (יא) מלך ירמותאחדמלך לכישאחד: (יב) מלך עגלוןאחדמלך גזראחד: (יג) מלך דבראחדמלך גדראחד: (יד) מלך חרמהאחדמלך ערדאחד: (טו) מלך לבנהאחדמלך עדלםאחד: (טז) מלך מקדהאחדמלך בית אלאחד: (יז) מלך תפוחאחדמלך חפראחד: (יח) מלך אפקאחדמלך לשרוןאחד: (יט) מלך מדוןאחדמלך חצוראחד: (כ) מלך שמרון מראוןאחדמלך אכשףאחד: (כא) מלך תענךאחדמלך מגדואחד: (כב) מלך קדשאחדמלך יקנעם לכרמלאחד: (כג) מלך דור לנפת דוראחדמלך גוים לגלגלאחד: (כד) מלך תרצהאחדכל מלכים שלשיםואחד:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il