בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר יהושע
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

יהושע פרק יט

undefined

רבנים שונים

3 דק' קריאה
(א) ויצא הגורל השני לשמעון למטה בני שמעון למשפחותם ויהי נחלתם בתוך נחלת בני יהודה: (ב) ויהי להם בנחלתם באר שבע ושבע ומולדה: (ג) וחצר שועל ובלה ועצם: (ד) ואלתולד ובתול וחרמה: (ה) וצקלג ובית המרכבות וחצר סוסה: (ו) ובית לבאות ושרוחן ערים שלש עשרה וחצריהן: (ז) עין רמון ועתר ועשן ערים ארבע וחצריהן: (ח) וכל החצרים אשר סביבות הערים האלה עד בעלת באר ראמת נגב זאת נחלת מטה בני שמעון למשפחתם: (ט) מחבל בני יהודה נחלת בני שמעון כי היה חלק בני יהודה רב מהם וינחלו בני שמעון בתוך נחלתם: (י) ויעל הגורל השלישי לבני זבולן למשפחתם ויהי גבול נחלתם עד שריד: (יא) ועלה גבולם לימה ומרעלה ופגע בדבשת ופגע אל הנחל אשר על פני יקנעם: (יב) ושב משריד קדמה מזרח השמש על גבול כסלת תבר ויצא אל הדברת ועלה יפיע: (יג) ומשם עבר קדמה מזרחה גתה חפר עתה קצין ויצא רמון המתאר הנעה: (יד) ונסב אתו הגבול מצפון חנתן והיו תצאתיו גי יפתח אל: (טו) וקטת ונהלל ושמרון וידאלה ובית לחם ערים שתים עשרה וחצריהן: (טז) זאת נחלת בני זבולן למשפחותם הערים האלה וחצריהן: (יז) ליששכר יצא הגורל הרביעי לבני יששכר למשפחותם: (יח) ויהי גבולם יזרעאלה והכסולת ושונם: (יט) וחפרים ושיאן ואנחרת: (כ) והרבית וקשיון ואבץ: (כא) ורמת ועין גנים ועין חדה ובית פצץ: (כב) ופגע הגבול בתבור ושחצומה (ושחצימה) ובית שמש והיו תצאות גבולם הירדן ערים שש עשרה וחצריהן: (כג) זאת נחלת מטה בני יששכר למשפחתם הערים וחצריהן: (כד) ויצא הגורל החמישי למטה בני אשר למשפחותם: (כה) ויהי גבולם חלקת וחלי ובטן ואכשף: (כו) ואלמלך ועמעד ומשאל ופגע בכרמל הימה ובשיחור לבנת: (כז) ושב מזרח השמש בית דגן ופגע בזבלון ובגי יפתח אל צפונה בית העמק ונעיאל ויצא אל כבול משמאל: (כח) ועברן ורחב וחמון וקנה עד צידון רבה: (כט) ושב הגבול הרמה ועד עיר מבצר צר ושב הגבול חסה ויהיו (והיו) תצאתיו הימה מחבל אכזיבה: (ל) ועמה ואפק ורחב ערים עשרים ושתים וחצריהן: (לא) זאת נחלת מטה בני אשר למשפחתם הערים האלה וחצריהן: (לב) לבני נפתלי יצא הגורל הששי לבני נפתלי למשפחתם: (לג) ויהי גבולם מחלף מאלון בצעננים ואדמי הנקב ויבנאל עד לקום ויהי תצאתיו הירדן: (לד) ושב הגבול ימה אזנות תבור ויצא משם חוקקה ופגע בזבלון מנגב ובאשר פגע מים וביהודה הירדן מזרח השמש: (לה) וערי מבצר הצדים צר וחמת רקת וכנרת: (לו) ואדמה והרמה וחצור: (לז) וקדש ואדרעי ועין חצור: (לח) ויראון ומגדל אל חרם ובית ענת ובית שמש ערים תשע עשרה וחצריהן: (לט) זאת נחלת מטה בני נפתלי למשפחתם הערים וחצריהן: (מ) למטה בני דן למשפחתם יצא הגורל השביעי: (מא) ויהי גבול נחלתם צרעה ואשתאול ועיר שמש: (מב) ושעלבין ואילון ויתלה: (מג) ואילון ותמנתה ועקרון: (מד) ואלתקה וגבתון ובעלת: (מה) ויהד ובני ברק וגת רמון: (מו) ומי הירקון והרקון עם הגבול מול יפו: (מז) ויצא גבול בני דן מהם ויעלו בני דן וילחמו עם לשם וילכדו אותה ויכו אותה לפי חרב וירשו אותה וישבו בה ויקראו ללשם דן כשם דן אביהם: (מח) זאת נחלת מטה בני דן למשפחתם הערים האלה וחצריהן: (מט) ויכלו לנחל את הארץ לגבולתיה ויתנו בני ישראל נחלה ליהושע בן נון בתוכם: (נ) על פי יהוה נתנו לו את העיר אשר שאל את תמנת סרח בהר אפרים ויבנה את העיר וישב בה: (נא) אלה הנחלת אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות למטות בני ישראל בגורל בשלה לפני יהוה פתח אהל מועד ויכלו מחלק את הארץ:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il