בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר שופטים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

שופטים פרק ה

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ותשר דבורה וברק בן אבינעםביום ההוא לאמר: (ב) בפרע פרעות בישראלבהתנדב עם ברכו יהוה: (ג) שמעו מלכים האזינו רזניםאנכי ליהוה אנכי אשירהאזמר ליהוה אלהי ישראל: (ד) יהוה בצאתך משעירבצעדך משדה אדוםארץ רעשה גם שמים נטפוגם עבים נטפו מים: (ה) הרים נזלו מפני יהוהזה סיני מפני יהוה אלהי ישראל: (ו) בימי שמגר בן ענתבימי יעל חדלו ארחותוהלכי נתיבות ילכו ארחות עקלקלות: (ז) חדלו פרזון בישראל חדלועד שקמתי דבורה שקמתי אם בישראל: (ח) יבחר אלהים חדשים אז לחם שעריםמגן אם יראה ורמחבארבעים אלף בישראל: (ט) לבי לחוקקי ישראלהמתנדבים בעם ברכו יהוה: (י) רכבי אתנות צחרותישבי על מדין והלכי על דרך שיחו: (יא) מקול מחצצים בין משאביםשם יתנו צדקות יהוהצדקת פרזונו בישראלאז ירדו לשערים עם יהוה: (יב) עורי עורי דבורהעורי עורי דברי שירקום ברק ושבה שביך בן אבינעם: (יג) אז ירד שריד לאדירים עםיהוה ירד לי בגבורים: (יד) מני אפרים שרשם בעמלקאחריך בנימין בעממיךמני מכיר ירדו מחקקיםומזבולן משכים בשבט ספר: (טו) ושרי ביששכר עם דברהויששכר כן ברק בעמק שלח ברגליובפלגות ראובן גדלים חקקי לב: (טז) למה ישבת בין המשפתיםלשמע שרקות עדריםלפלגות ראובן גדולים חקרי לב: (יז) גלעד בעבר הירדן שכןודן למה יגור אניותאשר ישב לחוף ימיםועל מפרציו ישכון: (יח) זבלון עם חרף נפשו למותונפתלי על מרומי שדה: (יט) באו מלכים נלחמואז נלחמו מלכי כנעןבתענך על מי מגדובצע כסף לא לקחו: (כ) מן שמים נלחמוהכוכבים ממסלותם נלחמו עם סיסרא: (כא) נחל קישון גרפםנחל קדומים נחל קישוןתדרכי נפשי עז: (כב) אז הלמו עקבי סוסמדהרות דהרות אביריו: (כג) אורו מרוז אמר מלאך יהוה ארו ארור ישביהכי לא באו לעזרת יהוהלעזרת יהוה בגבורים: (כד) תברך מנשים יעל אשת חבר הקינימנשים באהל תברך: (כה) מים שאל חלב נתנהבספל אדירים הקריבה חמאה: (כו) ידה ליתד תשלחנהוימינה להלמות עמליםוהלמה סיסרא מחקה ראשוומחצה וחלפה רקתו: (כז) בין רגליה כרע נפל שכבבין רגליה כרע נפלבאשר כרע שם נפל שדוד: (כח) בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא בעד האשנבמדוע בשש רכבו לבואמדוע אחרו פעמי מרכבותיו: (כט) חכמות שרותיה תענינהאף היא תשיב אמריה לה: (ל) הלא ימצאו יחלקו שללרחם רחמתים לראש גברשלל צבעים לסיסראשלל צבעים רקמהצבע רקמתים לצוארי שלל: (לא) כן יאבדו כל אויביך יהוה ואהביו כצאת השמש בגברתוותשקט הארץ ארבעים שנה:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il