בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר שופטים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

שופטים פרק ח

undefined

רבנים שונים

3 דק' קריאה
(א) ויאמרו אליו איש אפרים מה הדבר הזה עשית לנו לבלתי קראות לנו כי הלכת להלחם במדין ויריבון אתו בחזקה: (ב) ויאמר אליהם מה עשיתי עתה ככם הלא טוב עללות אפרים מבציר אביעזר: (ג) בידכם נתן אלהים את שרי מדין את ערב ואת זאב ומה יכלתי עשות ככם אז רפתה רוחם מעליו בדברו הדבר הזה: (ד) ויבא גדעון הירדנה עבר הוא ושלש מאות האיש אשר אתו עיפים ורדפים: (ה) ויאמר לאנשי סכות תנו נא ככרות לחם לעם אשר ברגלי כי עיפים הם ואנכי רדף אחרי זבח וצלמנע מלכי מדין: (ו) ויאמר שרי סכות הכף זבח וצלמנע עתה בידך כי נתן לצבאך לחם: (ז) ויאמר גדעון לכן בתת יהוה את זבח ואת צלמנע בידי ודשתי את בשרכם את קוצי המדבר ואת הברקנים: (ח) ויעל משם פנואל וידבר אליהם כזאת ויענו אותו אנשי פנואל כאשר ענו אנשי סכות: (ט) ויאמר גם לאנשי פנואל לאמר בשובי בשלום אתץ את המגדל הזה: (י) וזבח וצלמנע בקרקר ומחניהם עמם כחמשת עשר אלף כל הנותרים מכל מחנה בני קדם והנפלים מאה ועשרים אלף איש שלף חרב: (יא) ויעל גדעון דרך השכוני באהלים מקדם לנבח ויגבהה ויך את המחנה והמחנה היה בטח: (יב) וינסו זבח וצלמנע וירדף אחריהם וילכד את שני מלכי מדין את זבח ואת צלמנע וכל המחנה החריד: (יג) וישב גדעון בן יואש מן המלחמה מלמעלה החרס: (יד) וילכד נער מאנשי סכות וישאלהו ויכתב אליו את שרי סכות ואת זקניה שבעים ושבעה איש: (טו) ויבא אל אנשי סכות ויאמר הנה זבח וצלמנע אשר חרפתם אותי לאמר הכף זבח וצלמנע עתה בידך כי נתן לאנשיך היעפים לחם: (טז) ויקח את זקני העיר ואת קוצי המדבר ואת הברקנים וידע בהם את אנשי סכות: (יז) ואת מגדל פנואל נתץ ויהרג את אנשי העיר: (יח) ויאמר אל זבח ואל צלמנע איפה האנשים אשר הרגתם בתבור ויאמרו כמוך כמוהם אחד כתאר בני המלך: (יט) ויאמר אחי בני אמי הם חי יהוה לו החיתם אותם לא הרגתי אתכם: (כ) ויאמר ליתר בכורו קום הרג אותם ולא שלף הנער חרבו כי ירא כי עודנו נער: (כא) ויאמר זבח וצלמנע קום אתה ופגע בנו כי כאיש גבורתו ויקם גדעון ויהרג את זבח ואת צלמנע ויקח את השהרנים אשר בצוארי גמליהם: (כב) ויאמרו איש ישראל אל גדעון משל בנו גם אתה גם בנך גם בן בנך כי הושעתנו מיד מדין: (כג) ויאמר אלהם גדעון לא אמשל אני בכם ולא ימשל בני בכם יהוה ימשל בכם: (כד) ויאמר אלהם גדעון אשאלה מכם שאלה ותנו לי איש נזם שללו כי נזמי זהב להם כי ישמעאלים הם: (כה) ויאמרו נתון נתן ויפרשו את השמלה וישליכו שמה איש נזם שללו: (כו) ויהי משקל נזמי הזהב אשר שאל אלף ושבע מאות זהב לבד מן השהרנים והנטיפות ובגדי הארגמן שעל מלכי מדין ולבד מן הענקות אשר בצוארי גמליהם: (כז) ויעש אותו גדעון לאפוד ויצג אותו בעירו בעפרה ויזנו כל ישראל אחריו שם ויהי לגדעון ולביתו למוקש: (כח) ויכנע מדין לפני בני ישראל ולא יספו לשאת ראשם ותשקט הארץ ארבעים שנה בימי גדעון: (כט) וילך ירבעל בן יואש וישב בביתו: (ל) ולגדעון היו שבעים בנים יצאי ירכו כי נשים רבות היו לו: (לא) ופילגשו אשר בשכם ילדה לו גם היא בן וישם את שמו אבימלך: (לב) וימת גדעון בן יואש בשיבה טובה ויקבר בקבר יואש אביו בעפרה אבי העזרי: (לג) ויהי כאשר מת גדעון וישובו בני ישראל ויזנו אחרי הבעלים וישימו להם בעל ברית לאלהים: (לד) ולא זכרו בני ישראל את יהוה אלהיהם המציל אותם מיד כל איביהם מסביב: (לה) ולא עשו חסד עם בית ירבעל גדעון ככל הטובה אשר עשה עם ישראל:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il