בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר שופטים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

שופטים פרק טו

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ויהי מימים בימי קציר חטים ויפקד שמשון את אשתו בגדי עזים ויאמר אבאה אל אשתי החדרה ולא נתנו אביה לבוא: (ב) ויאמר אביה אמר אמרתי כי שנא שנאתה ואתננה למרעך הלא אחותה הקטנה טובה ממנה תהי נא לך תחתיה: (ג) ויאמר להם שמשון נקיתי הפעם מפלשתים כי עשה אני עמם רעה: (ד) וילך שמשון וילכד שלש מאות שועלים ויקח לפדים ויפן זנב אל זנב וישם לפיד אחד בין שני הזנבות בתוך: (ה) ויבער אש בלפידים וישלח בקמות פלשתים ויבער מגדיש ועד קמה ועד כרם זית: (ו) ויאמרו פלשתים מי עשה זאת ויאמרו שמשון חתן התמני כי לקח את אשתו ויתנה למרעהו ויעלו פלשתים וישרפו אותה ואת אביה באש: (ז) ויאמר להם שמשון אם תעשון כזאת כי אם נקמתי בכם ואחר אחדל: (ח) ויך אותם שוק על ירך מכה גדולה וירד וישב בסעיף סלע עיטם: (ט) ויעלו פלשתים ויחנו ביהודה וינטשו בלחי: (י) ויאמרו איש יהודה למה עליתם עלינו ויאמרו לאסור את שמשון עלינו לעשות לו כאשר עשה לנו: (יא) וירדו שלשת אלפים איש מיהודה אל סעיף סלע עיטם ויאמרו לשמשון הלא ידעת כי משלים בנו פלשתים ומה זאת עשית לנו ויאמר להם כאשר עשו לי כן עשיתי להם: (יב) ויאמרו לו לאסרך ירדנו לתתך ביד פלשתים ויאמר להם שמשון השבעו לי פן תפגעון בי אתם: (יג) ויאמרו לו לאמר לא כי אסר נאסרך ונתנוך בידם והמת לא נמיתך ויאסרהו בשנים עבתים חדשים ויעלוהו מן הסלע: (יד) הוא בא עד לחי ופלשתים הריעו לקראתו ותצלח עליו רוח יהוה ותהיינה העבתים אשר על זרועותיו כפשתים אשר בערו באש וימסו אסוריו מעל ידיו: (טו) וימצא לחי חמור טריה וישלח ידו ויקחה ויך בה אלף איש: (טז) ויאמר שמשון בלחי החמור חמור חמרתים בלחי החמור הכיתי אלף איש: (יז) ויהי ככלתו לדבר וישלך הלחי מידו ויקרא למקום ההוא רמת לחי: (יח) ויצמא מאד ויקרא אל יהוה ויאמר אתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדלה הזאת ועתה אמות בצמא ונפלתי ביד הערלים: (יט) ויבקע אלהים את המכתש אשר בלחי ויצאו ממנו מים וישת ותשב רוחו ויחי על כן קרא שמה עין הקורא אשר בלחי עד היום הזה: (כ) וישפט את ישראל בימי פלשתים עשרים שנה:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il