בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר שמואל א
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

שמואל א פרק כג

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ויגדו לדוד לאמר הנה פלשתים נלחמים בקעילה והמה שסים את הגרנות: (ב) וישאל דוד ביהוה לאמר האלך והכיתי בפלשתים האלהויאמר יהוה אל דוד לך והכית בפלשתים והושעת את קעילה: (ג) ויאמרו אנשי דוד אליו הנה אנחנו פה ביהודה יראים ואף כי נלך קעלה אל מערכות פלשתים: (ד) ויוסף עוד דוד לשאול ביהוה ויענהו יהוה ויאמר קום רד קעילה כי אני נתן את פלשתים בידך: (ה) וילך דוד ואנשו קעילה וילחם בפלשתים וינהג את מקניהם ויך בהם מכה גדולה וישע דוד את ישבי קעילה: (ו) ויהי בברח אביתר בן אחימלך אל דוד קעילה אפוד ירד בידו: (ז) ויגד לשאול כי בא דוד קעילה ויאמר שאול נכר אתו אלהים בידי כי נסגר לבוא בעיר דלתים ובריח: (ח) וישמע שאול את כל העם למלחמה לרדת קעילה לצור אל דוד ואל אנשיו: (ט) וידע דוד כי עליו שאול מחריש הרעה ויאמר אל אביתר הכהן הגישה האפוד: (י) ויאמר דוד יהוה אלהי ישראל שמע שמע עבדך כי מבקש שאול לבוא אל קעילה לשחת לעיר בעבורי: (יא) היסגרני בעלי קעילה בידו הירד שאול כאשר שמע עבדך יהוה אלהי ישראל הגד נא לעבדךויאמר יהוה ירד: (יב) ויאמר דוד היסגרו בעלי קעילה אתי ואת אנשי ביד שאול ויאמר יהוה יסגירו: (יג) ויקם דוד ואנשיו כשש מאות איש ויצאו מקעלה ויתהלכו באשר יתהלכו ולשאול הגד כי נמלט דוד מקעילה ויחדל לצאת: (יד) וישב דוד במדבר במצדות וישב בהר במדבר זיף ויבקשהו שאול כל הימים ולא נתנו אלהים בידו: (טו) וירא דוד כי יצא שאול לבקש את נפשו ודוד במדבר זיף בחרשה: (טז) ויקם יהונתן בן שאול וילך אל דוד חרשה ויחזק את ידו באלהים: (יז) ויאמר אליו אל תירא כי לא תמצאך יד שאול אבי ואתה תמלך על ישראל ואנכי אהיה לך למשנה וגם שאול אבי ידע כן: (יח) ויכרתו שניהם ברית לפני יהוה וישב דוד בחרשה ויהונתן הלך לביתו: (יט) ויעלו זפים אל שאול הגבעתה לאמר הלוא דוד מסתתר עמנו במצדות בחרשה בגבעת החכילה אשר מימין הישימון: (כ) ועתה לכל אות נפשך המלך לרדת רד ולנו הסגירו ביד המלך: (כא) ויאמר שאול ברוכים אתם ליהוה כי חמלתם עלי: (כב) לכו נא הכינו עוד ודעו וראו את מקומו אשר תהיה רגלו מי ראהו שם כי אמר אלי ערום יערם הוא: (כג) וראו ודעו מכל המחבאים אשר יתחבא שם ושבתם אלי אל נכון והלכתי אתכם והיה אם ישנו בארץ וחפשתי אתו בכל אלפי יהודה: (כד) ויקומו וילכו זיפה לפני שאול ודוד ואנשיו במדבר מעון בערבה אל ימין הישימון: (כה) וילך שאול ואנשיו לבקש ויגדו לדוד וירד הסלע וישב במדבר מעון וישמע שאול וירדף אחרי דוד מדבר מעון: (כו) וילך שאול מצד ההר מזה ודוד ואנשיו מצד ההר מזה ויהי דוד נחפז ללכת מפני שאול ושאול ואנשיו עטרים אל דוד ואל אנשיו לתפשם: (כז) ומלאך בא אל שאול לאמר מהרה ולכה כי פשטו פלשתים על הארץ: (כח) וישב שאול מרדף אחרי דוד וילך לקראת פלשתים על כן קראו למקום ההוא סלע המחלקות: (כט) ויעל דוד משם וישב במצדות עין גדי:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il