בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר שמואל ב
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

שמואל ב פרק כג

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ואלה דברי דוד האחרנים נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הקם על משיח אלהי יעקב ונעים זמרות ישראל: (ב) רוח יהוה דבר בי ומלתו על לשוני: (ג) אמר אלהי ישראל לי דבר צור ישראל מושל באדם צדיק מושל יראת אלהים: (ד) וכאור בקר יזרח שמש בקר לא עבות מנגה ממטר דשא מארץ: (ה) כי לא כן ביתי עם אל כי ברית עולם שם לי ערוכה בכל ושמרה כי כל ישעי וכל חפץ כי לא יצמיח: (ו) ובליעל כקוץ מנד כלהם כי לא ביד יקחו: (ז) ואיש יגע בהם ימלא ברזל ועץ חנית ובאש שרוף ישרפו בשבת: (ח) אלה שמות הגברים אשר לדוד ישב בשבת תחכמני ראש השלשי הוא עדינו העצנו (העצני) על שמנה מאות חלל בפעם אחד (אחת): (ט) ואחרו אלעזר בן דדי (דדו) בן אחחי בשלשה גברים (הגברים) עם דוד בחרפם בפלשתים נאספו שם למלחמה ויעלו איש ישראל: (י) הוא קם ויך בפלשתים עד כי יגעה ידו ותדבק ידו אל החרב ויעש יהוה תשועה גדולה ביום ההוא והעם ישבו אחריו אך לפשט: (יא) ואחריו שמה בן אגא הררי ויאספו פלשתים לחיה ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים והעם נס מפני פלשתים: (יב) ויתיצב בתוך החלקה ויצילה ויך את פלשתים ויעש יהוה תשועה גדולה: (יג) וירדו שלשים (שלשה) מהשלשים ראש ויבאו אל קציר אל דוד אל מערת עדלם וחית פלשתים חנה בעמק רפאים: (יד) ודוד אז במצודה ומצב פלשתים אז בית לחם: (טו) ויתאוה דוד ויאמר מי ישקני מים מבאר בית לחם אשר בשער: (טז) ויבקעו שלשת הגברים במחנה פלשתים וישאבו מים מבאר בית לחם אשר בשער וישאו ויבאו אל דוד ולא אבה לשתותם ויסך אתם ליהוה: (יז) ויאמר חלילה לי יהוה מעשתי זאת הדם האנשים ההלכים בנפשותם ולא אבה לשתותם אלה עשו שלשת הגברים: (יח) ואבישי אחי יואב בן צרויה הוא ראש השלשי (השלשה) והוא עורר את חניתו על שלש מאות חלל ולו שם בשלשה: (יט) מן השלשה הכי נכבד ויהי להם לשר ועד השלשה לא בא: (כ) ובניהו בן יהוידע בן איש חי (חיל) רב פעלים מקבצאל הוא הכה את שני אראל מואב והוא ירד והכה את האריה (הארי) בתוך הבאר ביום השלג: (כא) והוא הכה את איש מצרי אשר (איש) מראה וביד המצרי חנית וירד אליו בשבט ויגזל את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו: (כב) אלה עשה בניהו בן יהוידע ולו שם בשלשה הגברים: (כג) מן השלשים נכבד ואל השלשה לא בא וישמהו דוד אל משמעתו: (כד) עשהאל אחי יואב בשלשים אלחנן בן דדו בית לחם: (כה) שמה החרדיאליקא החרדי: (כו) חלץ הפלטיעירא בן עקשהתקועי: (כז) אביעזר הענתתימבני החשתי: (כח) צלמון האחחימהרי הנטפתי: (כט) חלב בן בענה הנטפתיאתי בן ריבי מגבעת בני בנימן: (ל) בניהו פרעתניהדי מנחלי געש: (לא) אבי עלבון הערבתיעזמות הברחמי: (לב) אליחבא השעלבניבני ישן יהונתן: (לג) שמה ההרריאחיאם בן שרר האררי: (לד) אליפלט בן אחסבי בן המעכתיאליעם בן אחיתפל הגלני: (לה) חצרו (חצרי) הכרמליפערי הארבי: (לו) יגאל בן נתן מצבהבני הגדי: (לז) צלק העמנינחרי הבארתי נשאי (נשא) כלי יואב בן צריה: (לח) עירא היתריגרב היתרי: (לט) אוריה החתי כל שלשים ושבעה:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il